profil

Potencjał demograficzny

drukuj
poleca 38% 24 głosów

W Polsce mieszka ponad 38 mln. mieszkańców, co daje 30 miejsce w świecie i 9 w Europie. Polska to państwo prawie jednolite narodowościowo: Polacy stanowią 97% ludności. Na terytorium Rzeczypospolitej mieszka około 1,2 mln. obywateli o niepolskim pochodzeniu. Mniejszości narodowe i etniczne według liczebności przedstawiają się następująco:

 • Niemcy (350-400 tys.),
 • Ukraińcy (250 tys.),
 • Białorusini (250-300 tys.),
 • Łemkowie (50-60 tys.),
 • Litwini (20-25 tys.),
 • Słowacy (20-25 tys.),
 • Cyganie (20-25 tys.),
 • Rosjanie (13-17 tys.),
 • Ormianie (8-15 tys.),
 • Żydzi (5-7 tys.),
 • Grecy i Macedończycy (4-5 tys.),
 • Tatarzy (3-5 tys.),
 • Czesi (1-2 tys.),
 • Karaimi (0,2 tys.).
Przydatne hasło? Tak Nie