profil

Co głosił Epikur?

poleca 62% 39 głosów

Epikur z Samos był greckim filozofem – materialistą. Zastanawiał się nad istotą szczęścia i przyjemności. Doszedł do wniosku, że jedynym dobrem jest przyjemność (albo brak bólu) i należy do niej dążyć, nie dręcząc się myślami o siłach nadnaturalnych i śmierci. Głosił między innymi:

Śmierć jest dla nas niczym, albowiem wszelkie dobro i zło wiąże się z czuciem, a śmierć jest pozbawieniem czucia.
(...) Śmierć – najstraszniejsze z nieszczęść wcale nas nie dotyczy, bo gdy my istniejemy,śmierć jest nieobecna, a gdy ona się pojawi, wtedy nas już nie ma.

(Epikur, List do Menoikeusa; z: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, księga X; tłum. Kazimierz Leśniak)

Postulował harmonijne, cnotliwe i sprawiedliwe, spokojne życie. Jego poglądy potem błędnie łączono z używaniem życia, hedonizmem i sybarytyzmem. Stworzony przez niego kierunek filozoficzny zwano epikureizmem.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta