profil

Starożytność : Co nam zostało?

poleca 50% 24 głosów

Epikureizm i stoicyzm - dwa ważne nurty filozoficzne, które przenikają twórczość poetów i myślicieli epoki. Epikureizm stworzył Epikur – uważał on, że aby być szczęśliwym, trzeba wierzyć zmysłom,nie uznawać sił ponadnaturalnych i dążyć do przyjemności. Natomiast stoicyzm (Zenona z Kition) poleca zachowanie równowagi duchoweji wyzbycie się wszelkich gwałtownych emocji. Spokój wobec wszystkiego, co nas spotyka, to uniwersalna recepta na szczęśliwe życie. Obok Biblii literatura antyczna jest najważniejszym źródłem odniesień i nawiązań. Do antyku nawiązywał Jan Kochanowski, Ignacy Krasicki, Stefan Żeromski. Poeci i pisarze współcześni wciąż nawiązują do mitu ikaryjskiego (Wciąż o Ikarach głoszą Ernesta Brylla, Ikar Jarosława Iwaszkiewicza). Wiele nawiązań pojawia się w twórczości Juliana Tuwima, Zbigniewa Herberta, Leopolda Staffa i Stanisława Grochowiaka. Z filozofii epoki najczęściej przywoływany będzie Platon, Epikur, Arystoteles i stoicy.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: