profil

Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu

poleca 39% 59 głosów

Gdy wartość wektora prędkości w ruchu po okręgu rośnie, to rośnie też szybkość kątowa i obok przyspieszenia liniowego występuje wtedy przyspieszenie kątowe, które oznaczamy literą ε. Wyrażamy je jako stosunek przyrostu szybkości kątowej do czasu, w jakim ten przyrost nastąpił:
Wzór na przyspieszenie kątowe w ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu
Tutaj ω0 oznacza początkową szybkość kątową (w chwili t = 0), a ωk to szybkość kątowa po czasie t (końcowa szybkość kątowa).

Warto zauważyć, że matematyczna postać tego wzoru jest identyczna ze wzorem na przyspieszenie liniowe – a, w którym zamiast szybkości kątowych występują szybkości liniowe. Podobna jest też zależność szybkości kątowej od czasu:

ωk= ω0 + ε ⋅ t

Między przyspieszeniem liniowym i kątowym podobnie jak między szybkością liniową i kątową istnieje związek:

a = ε ⋅ r

W ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu mamy:

a=const i ε = const.

W ruchu przyspieszonym po okręgu występują następujące przyspieszenia:

  • przyspieszenie dośrodkowe – ad, związane wyłącznie ze zmianą kierunku i zwrotu wektora prędkości liniowej,
  • przyspieszenie liniowe – a, związane ze zmianą wartości wektora prędkości liniowej,
  • przyspieszenie kątowe – ε, które jest spowodowane przyspieszeniem a.

Przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta