profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 3
Grafika 0
Filmy 0

Zależność drogi od czasu

poleca47%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Nazwa tego ruchu wskazuje na prostoliniowy kształt toru i na niezmienność wektora prędkości: V=const. Oznacza to, że wektor prędkości w czasie takiego ruchu ma stały kierunek, zwrot i wartość. Zatem ruch musi odbywać się po linii prostej bez zmiany zwrotu. Ponieważ w takim ruchu wartość przemieszczenia AB jest równa drodze s, to wartość prędkości jest równa szybkości i możemy wyrazić ją wzorem: przy założeniu, że czas początkowy t 0 , w którym zaczynamy obserwować ruch,...

poleca40%
Fizyka

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Droga w tym ruchu rośnie wraz z upływem czasu zgodnie ze wzorem: Jest to równanie paraboli y = ax 2 + bx + c, w którym c = 0. Zatem wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest parabolą o ramionach skierowanych do góry (większy od zera współczynnik przy t 2 ) i przechodzącą przez początek układu współrzędnych (dla t = 0 mamy s = 0). Wykres pokazuje, że droga przebyta w dowolnej sekundzie jest większa od drogi przebytej w poprzedniej sekundzie....

poleca59%
Fizyka

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym jest równaniem kwadratowym o ujemnym współczynniku stojącym przy t 2 : Na wykresie taka zależność ma kształt paraboli o ramionach zwróconych w dół: Z wykresu widać, że droga przebyta w czasie dowolnie wybranej sekundy ruchu jest mniejsza od drogi przebytej w poprzedniej sekundzie. Jest to cecha ruchu opóźnionego.poleca82%
Fizyka

Ruch jednostajny

RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY 1. Torem ruchu jednostajnego prostoliniowego jest linia prosta. 2. W ruchu jednostajnym ciało w jednakowych przedziałach czasu pokonuje jednakowe odcinki drogi, Przykład Samochód w pierwszej...poleca84%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch ciała polega na zmianie położenia zachodzącej wraz z upływem czasu. Tor to linia wzdłóż której porusza się dane ciało. Ze względu na tor, ruchy dzielimy na: - prostoliniowy - torem jestpoleca85%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością i w stałym kierunku, którego torem jest linia prosta. Korzystając z ogólnego wzoru na prędkość można w ruchu jednostajnym prostoliniowympoleca83%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy jest to ruch , w którym torem jest linia prosta, zaś przebyta droga jest proporcjonalna do czasu, w którym tę drogę przebyto. Stosunek drogi przebytej przez ciało dopoleca77%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy (przyspieszony)

Ruchem jednostajnym , prostoliniowym nazywamy ruch którego torem jest linia prosta , w jednakowych odstępach czasu ciało doznaje jednakowych przesunięc , prędkosc ma wartosc stałą a droga jest wprostpoleca82%
Fizyka

Ruch jednostajnie prostoliniowy

2. Ruch jednostajny prostoliniowy Ruchem jednostajnym nazywamy taki ruch , w którym ciało w równych odcinkach czasu przebywa równe drogi. Aby określić ruch jednostajny , potrzebne są trzy