profil

Pisownia liczebników i dat

poleca 74% 288 głosów

• kropkę stawiamy po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe;
Pracownik biblioteki zaczął przeglądanie dzieł Mickiewicza od 3. tomu. (czyli od trzeciego tomu)
Mój dziadek mieszka na 5. piętrze. (czyli piątym piętrze)
Próba powidła się dopiero za 2. razem. (czyli za drugim razem)

• nie należy pisać cyframi liczebników, do których dodajemy końcówki przypadków lub końcową część wyrazu:

źle dobrze
2-go października 2 października
6-ciu chłopców sześciu chłopców
w latach 20-tych w latach dwudziestych
5-tej klasy 5. klasy

• tak zapisujemy daty oznaczone w całości cyframi arabskimi;
Dnia 20. 03. 1969 roku.
Dnia 01. 03. 1991 roku.
Dnia 14. 07. 1994 roku.

• a tak, jeśli miesiąc oznaczony jest cyfrą rzymską;
Dnia 1 IX 1993 roku.
Dnia 12 XII 1985 roku.
Dnia 17 I 1905 roku.

• datę możemy napisać jeszcze w inny sposób;
Dnia 24 lipca 1970 roku.
Dnia 12 marca 1543 roku.
Dnia 2 maja 2004 roku.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta