profil

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

poleca 37% 19 głosów

Powołana w 1993 roku Rada jest organem państwowym właściwym w sprawach radiofonii i telewizji. Składa się z dziewięciu członków powoływanych przez Sejm (cztery osoby), Senat (dwie osoby) i Prezydenta RP (trzy osoby).

Kadencja Rady trwa sześć lat, lecz co dwa lata wymienia się 1/3 członków, którzy nie mogą zostać powołani na następną kadencję.

Do zadań Rady należą: projektowanie najważniejszych kierunków państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, przyznawanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, określanie opłat abonenckich oraz zasad działalności reklamowej w radiu i telewizji, opiniowanie aktów ustawodawczych dotyczących radiofonii i telewizji oraz ochrona praw autorskich. Nie mniej ważnym zadaniem,lecz niemającym charakteru czysto administracyjnego, jest przestrzeganie zasad wolności słowa, interesu publicznego oraz prawa obywateli do informacji.

Podoba się? Tak Nie