profil

Barok : Najważniejsze motywy i tematy

poleca 55% 246 głosów

Miłość – dworska, lekka, flirt, ale też pokazywana jako uczucie ogarniające całe życie, uczucie, które można przeciwstawić nawet śmierci. Miłość pokazywano także w intymnej relacji z Bogiem.

Mit Sarmaty – ten motyw wiąże się z szerszym widzeniem– z troską o ojczyznę. Efektem jest negatywna ocena ówczesnej rzeczywistości i, w odpowiedzi na taki stan, wskrzeszenie przez twórców postaci Sarmaty jako idealnego patrioty (np. Pamiętniki Paska, ale też Niepróżnujące próżnowanie Wespazjana Kochowskiego).

Nietolerancja wyznaniowa – w proteście przeciw niej pisze Wacław Potocki.

Śmierć – ale też przemijanie, kondycja człowieka, dekonstrukcja, którą w życie wpisuje mijający czas (wiersze Daniela Naborowskiego).

Wojna – w odniesieniu do życia żołnierskiego, ograniczeń z tym związanych i trudnych osobistych decyzji (Pamiętniki Paska, Transakcja wojny chocimskiej Wacława Potockiego).

Życie wiejskie – życie na wsi zgodne z naturą prowadzi do upragnionej harmonii i spokoju – tak pisał o wsi Jan Chryzostom Pasek w Pamiętnikach i Szymon Szymonowic w Sielankach.

Podoba się? Tak Nie