profil

Konstrukcje porównujące (Comparative constructions)

poleca 67% 115 głosów

 • przymiotniki w stopniu równym występują w następujących konstrukcjach:
  as… as.. tak… jak… John is as old as my brother.
  so… as… taki… jak… She is so good as her sister.
  not so / as… as… nie taki… jak… The book wasn’t so / as interesting as the film.
 • przymiotniki w stopniu wyższym służą porównaniu dwóch osób, rzeczy itd., odpowiednikiem polskiego słowa od / niż jest than:

  • John is older than my brother.
  • She is better than her sister.
  • The book wasn’t more interesting than the film.
   • oprócz stopniowania rosnącego stosujemy również stopniowanie opadające o następującej konstrukcji:
    less + przymiotnik w stopniu podstawowym + than
    • This sofa is less expensive than that one. (Ta sofa jest tańsza niż tamta.)
    • Jane is less fit than her friends. (Jane jest mniej wysportowana niż jej koleżanki.)
   • ponadto przymiotniki w stopniu wyższym występują w następującej konstrukcji
    the + przymiotnik w stopniu wyższym…, the + przymiotnik w stopniu wyższym – im… tym…
    • The older you get, the more experienced you are. (Im jesteś starszy, tym bardziej doświadczony.)
    • The better the car, the more expensive it is. (Im lepszy samochód, tym droższy.)
 • przymiotniki w stopniu najwyższym służą do wskazania najbardziej charakterystycznej cechy osoby lub rzeczy w danej grupie:
  • John is the oldest in his family.
  • She is the best in the class.
   • oprócz stopniowania rosnącego stosujemy również stopniowanie opadające o następującej konstrukcji
    the least + przymiotnik w stopniu podstawowym + in / of
    • This sofa is the least expensive in the shop. (To jest najtańsza sofa w sklepie.)
    • Jane is the least fit of all her friends. (Ze wszystkich swoich koleżanek Jane jest najmniej wysportowana.)

Zauważ, że nie każdy przykład stopniowania opadającego w języku angielskim możemy przetłumaczyć na język polski, używając tej samej konstrukcji. Czasami lepiej skorzystać z przymiotnika o przeciwnym znaczeniu.

Podoba się? Tak Nie