profil

Hydroksykwasy

poleca 59% 12 głosów

Jeżeli –X jest grupą –OH, to pochodne należą do grupy hydroksykwasów. Hydroksykwasy zawierają w cząsteczce dwie grupy funkcyjne: grupę hydroksylową i grupę karboksylową, np.
Hydroksykwasy

Hydroksykwasy są cieczami lub ciałami stałymi, w wodzie rozpuszczają się lepiej niż w rozpuszczalnikach organicznych. Posiadają wyższe temperatury wrzenia i topnienia od analogicznych kwasów karboksylowych.

Ponieważ hydroksykwasy zawierają 2 grupy funkcyjne, uczestniczą w typowych dla tych grup reakcjach. Każda z grup funkcyjnych zachowuje swoje charakterystyczne właściwości.

  1. reakcje charakterystyczne dla grupy karboksylowej, np.
    reakcje charakterystyczne dla grupy karboksylowej
  2. reakcje charakterystyczne dla grupy hydroksylowej, np.
    reakcje charakterystyczne dla grupy hydroksylowej

Kwas salicylowy daje pozytywny wynik w reakcji z wodnym roztworemFeCl3. Powstające fioletowe (lub granatowe) zabarwienie roztworu potwierdza obecność grupy –OH połączonej bezpośrednio z pierścieniem benzenowym (reakcja służy do identyfikacji fenoli).

poleca 34% 9 głosów

Reakcje charakterystyczne dla wybranych pochodnych hydroksykwasów

Kolejne reakcje charakterystyczne są dla wybranych pochodnych, dla których grupa –OH znajduje się w ściśle określonym miejscu w łańcuchu węglowodorowym. α-hydroksykwasy – 2 cząsteczki reagują z sobą tworząc w odpowiednich warunkach laktyd, np. β-hydroksykwasy łatwo ulegają odwodnieniu – eliminacja cząsteczki wody prowadzi do powstania α,β-nienasyconego kwasu, np. γ, δ-hydroksykwasy ulegają wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji – tracą samorzutnie wodę tworząc trwałe pięcio i...

Podoba się? Tak Nie