profil

Reakcje charakterystyczne dla wybranych pochodnych hydroksykwasów

poleca 34% 9 głosów

Kolejne reakcje charakterystyczne są dla wybranych pochodnych, dla których grupa –OH znajduje się w ściśle określonym miejscu w łańcuchu węglowodorowym.

 1. α-hydroksykwasy – 2 cząsteczki reagują z sobą tworząc w odpowiednich warunkach laktyd, np.
  α-hydroksykwasy
 2. β-hydroksykwasy łatwo ulegają odwodnieniu – eliminacja cząsteczki wody prowadzi do powstania α,β-nienasyconego kwasu, np.
  β-hydroksykwasy
 3. γ, δ-hydroksykwasy ulegają wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji – tracą samorzutnie wodę tworząc trwałe pięcio i sześcioczłonowe wewnętrzne estry zwane laktonami, np.
  γ, δ-hydroksykwasy
  • laktony pod wpływem zasady tworzą sole odpowiedniego hydroksykwasu.
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Reakcje charakterystyczne dla wybranych pochodnych hydroksykwasów