profil

Dryf genetyczny

poleca 97% 202 głosów

Dryf genetyczny polega na przypadkowej zmianie częstości alleli w puli genowej. Zjawisko to występuje w małych populacjach, w stosunkowo krótkim czasie. Kierunek zachodzących zmian jest nieprzewidywalny, niezależny od doboru naturalnego. Przykładem działania dryfu genetycznego jest tzw. efekt założyciela oraz efekt wąskiego gardła.

Efekt założyciela pojawia się podczas powstawania nowej populacji z niewielkiej liczby osobników, które po odłączeniu się od populacji macierzystej uległy przemieszczeniu na nowy obszar (np. kolonizacja niezasiedlonej wyspy).

Efekt wąskiego gardła występuje wówczas, gdy znaczne zmniejszenie liczebności populacji nastąpi na skutek kataklizmu.

Efekt założyciela (wg Kowalczyk, Filipska, 2004) Efekt wąskiego gardła (wg Kowalczyk, Filipska, 2004)
Efekt założyciela                                  Efekt wąskiego gardła
(wg Kowalczyk, Filipska, 2004)                 (wg Kowalczyk, Filipska, 2004)

W obu przypadkach pula genowa nowej populacji jest różna od puli genowej populacji wyjściowej. Następuje zmniejszenie różnorodności genetycznej populacji (zmniejsza się pula genowa populacji).

Zapamiętaj

Dryf genetyczny zaburza działanie doboru naturalnego, na skutek jego działania z populacji może zostać utracony każdy allel: korzystny, niekorzystny lub obojętny.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści