profil

Choroby uwarunkowane przez mutacje chromosomowe liczbowe autosomalne

poleca 63% 153 głosów

Nazwa Przyczyna Skutki mutacji
Zespół Downa trisomia 21. pary
chromosomów
niedorozwój umysłowy i fizyczny,
niski wzrost,
zaburzenia w proporcjach ciała (m.in. twarzy)
Zespół Edwardsa trisomia 18. pary
chromosomów
niedorozwój umysłowy i fizyczny,
deformacja dłoni, wady serca, nerek,
często śmierć w dzieciństwie
Zespół Patau trisomia 13.
pary chromosomów
zaburzenia w rozwoju płodu,
niedorozwój umysłowy i fizyczny,
często śmierć w niemowlęctwie
Podoba się? Tak Nie