profil

Mutacje chromosomowe (aberracje chromosomowe)

poleca 51% 126 głosów

Mutacje chromosomowe (aberracje chromosomowe) polegają na zmianie, jakiej ulega jeden lub większa liczba chromosomów.

Wśród aberracji chromosomowych wyróżnia się mutacje chromosomowe strukturalne i liczbowe.

poleca 67% 174 głosów

Mutacje chromosomowe strukturalne

– Mutacje chromosomowe strukturalne dotyczą zmiany struktury chromosomu. Wyróżnia się: • deficjencje – utrata fragmentu chromosomu; mutacje takie mogą być letalne; • duplikacje – podwojenie fragmentu chromosomu; stwarza to możliwość wydłużania się chromosomu przez dodawanie kopii genów, które później mogą ulegać dalszym mutacjom; efektem tego, o znaczeniu ewolucyjnym jest powstanie nowych genów determinujących nowe cechy; duplikacje leżą też u podstaw tzw. mutacji dynamicznych oraz...

poleca 75% 118 głosów

Mutacje chromosomowe liczbowe (genomowe)

– Mutacje chromosomowe liczbowe ( genomowe ) polegają na zmianie liczby chromosomów. Wśród tego typu mutacji wyróżnia się: • fuzje – polegają na połączeniu się dwóch lub więcej chromosomów w jeden; • aneuploidie – polegają na zmianach obejmujących poszczególne pary chromosomów homologicznych, występują jako skutek nierównomiernego rozdziału chromosomów podczas mejozy, np.: – nullisomia – brak którejś pary chromosomów homologicznych, są letalne, – monosomia – brak jednego chromosomu...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
Mutacje chromosomowe (aberracje chromosomowe)