profil

Mózgowie

poleca 81% 183 głosów

Mózgowie dzieli się na kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie (obejmuje móżdżek i most) oraz rdzeń przedłużony.

Schemat mózgowia człowieka
Schemat mózgowia człowieka

Rdzeń przedłużony zawiera ośrodki nerwowe regulujące czynności odruchowe: oddychanie, krążenie krwi oraz pracę serca, połykanie, ssanie, wymioty, wydzielanie potu. Między rdzeniem przedłużowym a śródmózgowiem leży most, który łączy różne części mózgu ze sobą.

Móżdżek odpowiada za koordynację ruchową i napięcie mięśni, kontrolę postawy ciała i zachowanie równowagi. Za pośrednictwem włókien nerwowych kontaktuje się z rdzeniem przedłużonym i mózgiem. Zbudowany jest z dwóch połączonych ze sobą półkul o pofałdowanej powierzchni, pokrytych korą móżdżku.

Śródmózgowie zawiera ośrodki niektórych reakcji wzrokowych (reakcje źrenic) i słuchowych (zwracanie głowy w kierunku dźwięku).

Międzymózgowie obejmuje wzgórze i podwzgórze. Jest połączone z przysadką mózgową i szyszynką, stanowiącymi jego części. Podwzgórze wpływa na przysadkę mózgową będącą nadrzędnym gruczołem wydzielania wewnętrznego. W podwzgórzu znajdują się ośrodki regulujące stałość środowiska wewnętrznego organizmu (ośrodek głodu i sytości, ośrodek pragnienia), a także ośrodki czynności płciowych, agresji i ucieczki oraz termoregulacyjny. We wzgórzu odbywa się integracja sygnałów z różnych zmysłów przed ich przesłaniem do kory mózgowej.

Kresomózgowie tworzą półkule mózgowe połączone spoidłem wielkim. W obrębie każdej półkuli można wyodrębnić oddzielone bruzdami płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. Powierzchnia półkul jest silnie pofałdowana. Półkule zbudowane są z istoty szarej i białej, przy czym istota szara leży na powierzchni półkul oraz w tzw. jądrach podkorowych, otoczonych przez istotę białą. Zewnętrzną część istoty szarej stanowi kora mózgowa. Koordynuje ona wszystkie funkcje organizmu, odbiera informacje z narządów zmysłu, kojarzy je, a następnie wysyła polecenia do narządów wykonawczych (mięśni i gruczołów). Ponadto gromadzi informacje w postaci śladów pamięci. Jest podłożem myślenia abstrakcyjnego i świadomości. W jej obrębie można wyróżnić różne ośrodki: czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe, które koordynują określone funkcje organizmu. W istocie białej obu półkul znajdują się drogi nerwowe wstępujące (przewodzą bodźce czuciowe do kory), drogi zstępujące (przewodzą impulsy do narządów wykonawczych) oraz włókna kojarzeniowe, łączące różne ośrodki kory.

Zapamiętaj

W medycynie mózgowie dzieli się na:
• mózgowie obejmujące kresomózgowie i międzymózgowie;
• pień mózgu, składający się ze śródmózgowia i tyłomózgowia, które obejmuje móżdżek, rdzeń przedłużony oraz most.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty