profil

Rdzeń kręgowy

poleca 58% 259 głosów

Rdzeń kręgowy stanowi część ośrodkowego układu nerwowego. Zbudowany jest z istoty białej i szarej, która w przekroju poprzecznym przyjmuje kształt litery H i otoczona jest przez istotę białą. Znajdują się w nim drogi nerwowe przewodzące impulsy z mózgowia oraz do mózgowia (istota biała) oraz ośrodki odruchów rdzeniowych (istota szara), takich jak ośrodki mimowolnych ruchów kończyn dolnych i górnych (np. odruchu kolanowego), wydalania moczu i kału, odruchów płciowych.
Z rdzeniem kręgowym łączy się 31 par nerwów rdzeniowych, będących nerwami mieszanymi. W pobliżu rdzenia rozgałęziają się na dwa korzonki (grzbietowy i brzuszny), zawierające jeden rodzaj włókien nerwowych. Włókna neuronów czuciowych wnikają do rogów grzbietowych (tylnych) istoty szarej, natomiast z rogów przednich stanowiących skupienie ciał neuronów ruchowych wychodzą włókna ruchowe.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści