profil

Bunt kobiety

poleca 55% 11 głosów

Istotny aspekt buntu stanowi też działalność kobiet, upominających się o swe prawa i walczących z patriarchatem w rodzinie i społeczeństwie. Pozytywistyczni pisarze przyznają kobietom prawo do pracy i samostanowienia o swoim losie (Lalka, Nad Niemnem, Emancypantki). Kuncewiczowa, Boy, Krzywicka, Nałkowska idą dalej i mówią otwarcie, że kobieta ma prawo decydować o urodzeniu dziecka bądź przerwaniu ciąży. Ze stereotypami dotyczącymi kobiet i kobiecości walczy w swej prozie Manuela Gretkowska, w poezji Anna Świrszczyńska. Jedną z nielicznych powieści o feminizmie jest Świat według Garpa Johna Irvinga.

Zobacz też

aborcja, artysta, feministka, feminizm, matka, macierzyństwo, stara kobieta, starzejąca się kobieta

Podoba się? Tak Nie