profil

Układ limfatyczny (chłonny)

poleca 73% 106 głosów

Układ limfatyczny obejmuje narządy oraz naczynia limfatyczne. Narządy limfatyczne zbudowane są z tkanki chłonnej. Należą do nich: grasica, grudki limfatyczne i węzły chłonne oraz śledziona. Naczynia mają budowę podobną do żył oraz naczyń włosowatych. W odróżnieniu jednak od naczyń włosowatych naczynia limfatyczne zaczynają się ślepo w tkance łącznej. Krążąca w naczyniach limfatycznych limfa (chłonka) ma skład przypominający osocze, ale z małą ilością białek, a większą lipidów oraz licznymi leukocytami. Powstaje jako przesącz krwi z naczyń włosowatych oraz płynów pochodzących z komórek, gromadzonych w przestrzeniach międzykomórkowych. Płyny te dostają się do naczyń limfatycznych, którymi po przefiltrowaniu w węzłach chłonnych wracają do krwi. Małe naczynia limfatyczne łączą się w coraz większe przewody uchodzące w pobliżu serca do odpowiednich żył. Dzięki temu układ limfatyczny umożliwia powrót płynów tkankowych do krwi. Ponadto transportuje z jelit lipidy. Szczególną rolę układ limfatyczny odgrywa w procesach odpornościowych.

Narządy i naczynia limfatyczne człowieka (wg Gołąb, Jakóbisiak, Lasek, 2002)
Narządy i naczynia limfatyczne człowieka (wg Gołąb, Jakóbisiak, Lasek, 2002)

W grasicy zachodzi proces dojrzewania populacji limfocytów, określanych mianem grasicozależnych,czyli limfocytów T. Są one zdolne do przeprowadzania komórkowej reakcji odpornościowej, w odróżnieniu od limfocytów B, szpikozależnych, dojrzewających w szpiku kostnym, gdzie powstają też wszystkie krwinki (erytrocyty, leukocyty i płytki krwi). (U ptaków limfocyty B powstają w tzw. bursie Fabrycjusza, stanowiącej uchyłek kloaki).

Grudki limfatyczne stanowią skupiska limfocytów B i T w nabłonkach różnych narządów wewnętrznych, zwłaszcza przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i narządów moczowo-płciowych. Uczestniczą one w obronie narządów wewnętrznych kontaktujących się ze środowiskiem zewnętrznym przed drobnoustrojami. Szczególnymi skupiskami grudek limfatycznych są migdałki oraz grudki chłonne jelita (kępki Peyera) i wyrostka robaczkowego.

Węzły chłonne są narządami limfatycznymi leżącymi na przebiegu naczyń limfatycznych. Ich zadaniem jest filtrowanie przepływającej przez nie chłonki. Są też miejscem różnicowania się limfocytów B i T.

Śledziona pełni różnorodne funkcje: magazynuje krwinki oraz usuwa krwinki zniszczone, pełni funkcje krwiotwórcze wytwarzając limfocyty i monocyty, a w życiu pozapłodowym także inne krwinki, uczestniczy też w reakcjach odpornościowych. W limfie, krwi oraz innych płynach ustrojowych krążą różne rodzaje leukocytów, które uczestniczą w procesach odpornościowych.

W limfie, krwi oraz innych płynach ustrojowych krążą różne rodzaje leukocytów, które uczestniczą w procesach odpornościowych.

Zapamiętaj

Na płyn pozakomórkowy składa się limfa, osocze krwi oraz płyn tkankowy (płyn międzykomórkowy).

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty

Spis treści