profil

Samotność napiętnowanego, obcego

poleca 15% 7 głosów

Jeszcze innym rodzajem odrębności jest poczucie opuszczenia związane z przynależnością do jakiejś narodowości, rasy czy związane z wyznawaniem religii. Napiętnowani są chrześcijanie w starożytnym Rzymie (Quo vadis), Żydzi w dobie faszystowskiego totalitaryzmu (filmy Europa, Europa, Jeszcze tylko ten las, Lista Schindlera, powieść Początek, pamiętnik Pianista czy wspomnienia Dziewczynka w czerwonym płaszczyku), napiętnowani są także Niemcy w powojennym Gdańsku (Hanemann Stefana Chwina). Powodem napiętnowania i samotności może być też np. orientacja seksualna (Filadelfia, Całkowite zaćmienie Agnieszki Holland pokazujące poetów homoseksualistów– Verlaine’a i Rimbauda).

Zobacz też

holokaust, marzec 1968

Podoba się? Tak Nie