profil

Neologizm

drukuj
poleca 54% 47 głosów

wyraz nowy, stworzony zazwyczaj z potrzeby wzbogacenia języka dla osiągnięcia efektu artystycznego albo w celu nazwania rzeczy nowych, nie mających nazwy lub mających nazwę obcego pochodzenia; neologizmy są często tworzone przez poetów; niektóre neologizmy, będące – momencie powstania – słowami nowymi, weszły potem na stałe do polszczyzny, np. przedświt Z. Krasickiego.

Przydatne hasło? Tak Nie