profil

Oddychanie

poleca 55% 126 głosów

Bakterie, podobnie jak inne organizmy, w procesie oddychania wyzwalają energię zawartą w rozkładanych związkach organicznych. Dla niektórych źródłem energii są redukowane przez nie substancje mineralne (np. azotany do azotu cząsteczkowego – tzw. denitryfikacja, lub siarczany do siarki pierwiastkowej).

Ze względu na sposób oddychania wyróżnia się:
– bakterie tlenowe (aeroby) – wykorzystują tlen jako akceptor wodoru;
– bakterie beztlenowe (anaeroby) – wykorzystują jako akceptor wodoru związek organiczny (bakterie fermentujące, np. mlekowe, masłowe) lub substancje mineralne (np. bakterie denitryfikacyjne, siarczanowe, metanogenne).

Ze względu na tolerancję na obecność lub brak tlenu wyróżnia się:

Aeroby obligatoryjne Aeroby fakultatywne Anaeroby fakultatywne Anaeroby obligatoryjne
oddychają tlenowo przy braku tlenu oddychają w sposób beztlenowy oddychają beztlenowo, ale tolerują obecność tlenu oddychają beztlenowo, a w obecności tlenu giną
np. sinice, znaczna część bakterii saprofitycznych i chemoautotrofów np. wiele bakterii heterotroficznych, m.in. denitryfikacyjne np. bakterie mlekowe, masłowe, część bakterii pasożytniczych większość bakterii purpurowych i zielonych, bakterie siarczanowe i metanogenne, część bakterii pasożytniczych
Zapamiętaj

Fermentacja to rodzaj oddychania beztlenowego, podczas którego ostatecznym akceptorem (biorcą) wodoru jest związek organiczny, a nie tlen (jak w oddychaniu tlenowym).

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta