profil

Odżywianie

poleca 45% 43 głosów

U bakterii występują różne formy autotrofizmu i heterotrofizmu. Stąd też ze względu na sposób odżywiania wyróżnia się kilka grup bakterii.

Bakterie heterotroficzne:
– saprofity,
– pasożyty,
– symbionty.

Bakterie autotroficzne:
– chemoautotrofy – przeprowadzają chemosyntezę;
– fotoautotrofy – prowadzą fotosyntezę anoksygeniczną lub fotosyntezę oksygeniczną.

Zapamiętaj

Organizmy heterotroficzne nie mogą żyć bez organizmów autotroficznych, które wytwarzają substancje organiczne. Z kolei same są niezbędne dla autotrofów, dostarczając im CO2. Są też ogniwem w obiegu materii.

poleca 77% 17 głosów

Bakterie heterotroficzne

Bakterie heterotroficzne zdobywają pokarm, pobierając związki organiczne ze swojego otoczenia, przy czym związki o małych cząsteczkach (cukry proste, aminokwasy) wchłaniają bezpośrednio do swego wnętrza. Związki bardziej złożone zostają rozbite na prostsze przez enzymy wydzielane przez bakterie na zewnątrz do środowiska. Substancje wchłonięte do komórki podlegają dalszym przemianom, stając się materiałem budulcowym lub energetycznym. Saprofity wykorzystują jako źródło pokarmu martwe...

poleca 59% 24 głosów

Bakterie autotroficzne

Bakterie autotroficzne przeprowadzają chemosyntezę lub fotosyntezę. Chemosynteza jest procesem bardziej pierwotnym od fotosyntezy. Polega na utlenianiu prostych związków nieorganicznych lub organicznych, a nawet pierwiastków, w celu uzyskania energii potrzebnej do asymilacji dwutlenku węgla podczas syntezy cukrów prostych. Do chemoautotrofów należą m.in. bakterie nitryfikacyjne, siarkowe, wodorowe, żelazowe, metanowe. Niektóre bakterie są zdolne do fotosyntezy. Fotosyntezę...

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: