profil

Protisty – od jednej komórki do organizmu wielokomórkowego

poleca 20% 51 głosów

Królestwo Protista obejmuje eukariotyczne organizmy jednokomórkowe, kolonijne lub wielokomórkowe o prostej budowie, żyjące głównie w wodzie, a niekiedy w środowiskach wilgotnych, względnie jako pasożyty w innych organizmach. Są autotrofami lub heterotrofami. Stanowią grupę polifiletyczną organizmów o różnym pochodzeniu. Stąd też podział systematyczny królestwa Protista ciągle ulega zmianom i nie jest do końca ustalony.

Ze względu na podobne cechy morfologiczne oraz tryb życia w obrębie protistów można wyróżnić trzy grupy organizmów. Nie można ich jednak traktować jako jednostki systematyczne. Są to:
– organizmy heterotroficzne, które nie posiadają ściany komórkowej i nie są zbudowane ze strzępek, dawniej zaliczane do pierwotniaków;
– organizmy autotroficzne, klasyfikowane dawniej jako glony;
– organizmy wyodrębnione z królestwa grzybów, o nitkowatych strzępkach, zaliczane do śluzorośli.

poleca 69% 48 głosów

Zróżnicowanie form życiowych protistów

Przodkami protistów i wszystkich eukariontów były różne komórki eukariotyczne, które powstały w wyniku stopniowych przekształceń komórek prokariotycznych. Przekształcenia te polegały kolejno na powstaniu systemu wewnątrzkomórkowych błon, wyodrębnieniu się z cytoplazmy jądra, powstaniu mitochondriów, a w niektórych komórkach także chloroplastów, dzięki endosymbiozie przez komórki eukariotyczne tlenowych oraz fotosyntetyzujących prokariontów. Żyjące obecnie protisty mają bardzo zróżnicowaną...

poleca 46% 24 głosów
poleca 33% 68 głosów

Przegląd wybranych grup protistów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka

Podział systematyczny królestwa Protistów nie jest do końca ustalony, co wynika z bardzo dużego zróżnicowania zaliczanych do niego grup organizmów oraz różnego stopnia ich pokrewieństwa. Protisty są grupą parafiletyczną, gdyż pochodzą wprawdzie od wspólnego przodka, ale jest to równocześnie przodek roślin, zwierząt i grzybów. W literaturze istnieje kilka wersji systematyki protistów. Niektórzy badacze podają w wątpliwość zasadność łączenia tak różnorodnej grupy organizmów w obrębie wspólnego...

Podoba się? Tak Nie