profil

Komórka nerwowa

drukuj
poleca 82% 743 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Tkanka nerwowa jest odpowiedzialna za przewodzenie impulsów nerwowych. Zbudowana jest komórek - neuronów.
Neurony są głównym typem tkanki nerwowej i to one właśnie są odpowiedzialne za wspomniane wcześniej przewodzenie impulsów nerwowych. Składają się z ciała komórki oraz dwóch rodzajów wypustek - dendrytów i neurytów (tzw. aksonów).
Dendryty doprowadzają impulsy nerwowe do ciała komórki -- są stosunkowo krótkie i mają nieco drzewiasty kształt.
Neuryty natomiast przekazują impuls nerwowy od ciała komórki - dalej, do następnej. Są one osłonięte dwiema otoczkami - wewnętrzna warstwa zwana jest mielinową (lub rdzenną), natomiast zewnętrzna zwana jest komórkową. Należy dodać, że otoczka wewnętrzna jest doskonałym izolatorem elektrycznym przez co impulsy nerwowe mogą się zdecydowanie szybciej przemieszczać.
Osłonki zbudowane są z komórek, przez co występują przewężenia między nimi. Zwane są one przewężeniami Ranviera.
Przekazywanie impulsu nerwowego odbywa się poprzez złącza zwane synapsami. Znajdują się one między aksonem jednej komórki, a dendrytem następnej. Przekazywanie impulsu odbywa się poprzez pęcherzyki synaptycze, przez które przemieszcza się substancja zwana mediatorem synaptycznym.
Komórka nerwowa charakteryzuje się tym, że przewodzi bodźce zawsze w jednym kierunku od dendrytów do ciała komórki i z komórki dalej przez neuryt.
Synapsy czyli połączenia międzykomórkowe, przez które przemieszczają się impulsy nerwowe występują nie tylko pomiędzy komórkami nerwowymi. Istnieją także połączenia między komórkami nerwowymi, a mięśniowymi oraz gruczołami.
Tkanka nerwowa ma bardzo słabe możliwości regeneracyjne. Przez to, np. przy ciężkich wypadkach można mieć trwały paraliż ciała.
Komórki nerwowe można podzielić ze względu na:
a) kształt ich perikarionu oraz obszaru utworzonego przez wypustki (dendryty i neuryt) na: neurony ziarniste, gwiaździste, piramidowe i gruszkowate.
b) liczbę wypustek i wyróżniamy tu neurony: wielobiegunowe (najczęściej występujące), dwubiegunowe (np.: w siatkówce, błonie węchowej), pseudojednobiegunowe (komórki zwojowe) i jednobiegunowe (bardzo rzadko występujące u kręgowców).
Błona komórkowa ma kluczowe znaczenie w przesyłaniu sygnału. (propagacja zaburzenia różnicy potencjałów pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem komórki; przyczyną tych zaburzeń jest chwilowa utrata "szczelności" przez błonę komórkową).

Budowa układu nerwowego
Układ nerwowy człowieka zbudowany jest z neuronów, tzn. wydłużonych komórek, wyspecjalizowanych w przewodzeniu pobudzeń. Podstawową funkcją układu nerwowego jest zapewnienie prawidłowej regulacji czynności poszczególnych organów i scalaniu czynności całego organizmu.
Regulacja czynności jest możliwa dzięki przewodzeniu pobudzeń od receptora (komórka odbiorcza) do mózgu gdzie następuje przetworzenie pobudzenia a stamtąd do efektorów (komórek wykonawczych).
Pojedyncza komórka nerwowa (neuron) zbudowana jest z ciała komórki, dendrytów i neurytu (aksonu).
Dendryty przewodzą pobudzenia z receptora do ciała komórki.
Neuryt odpowiedzialny jest za przewodzenie pobudzeń do innych neuronów. Wiązki wypustek nerwowych tworzą nerwy. Zadaniem ich jest przewodzenie pobudzeń do mózgu i innych części układu nerwowego


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy