profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Transport czynny

poleca31%
Biologia

Transport substancji

Każda żywa komórka wymaga ciągłego dopływu z zewnątrz różnych substancji potrzebnych do zaspokojenia jej potrzeb. Równocześnie wydziela wytworzone przez siebie substancje ważne dla procesów życiowych, a także usuwa substancje zbędne, zachowując przy tym ściśle określony skład substancji w swoim wnętrzu. Wszystkie te substancje przenikają przez błonę komórkową oraz transportowane są w obrębie komórki. Przechodzenie substancji przez półprzepuszczalne błony uzależnione jest od ich...

poleca53%
Biologia

Transport czynny

Transport czynny odbywa się wbrew gradientowi stężeń i napięcia istniejącego w poprzek błony. Dokonywany jest za pośrednictwem tzw. pomp . Tworzące je kompleksy białkowe przenoszą substancje (jony oraz większe cząsteczki, jak np. glukozę i aminokwasy) dzięki energii najczęściej pochodzącej z hydrolizy ATP. Przykładem jest pompa sodowo-potasowa, która uczestniczy w utrzymaniu równowagi osmotycznej komórki oraz utrzymuje nierównomierne rozmieszczenie jonów Na + i K + po obu stronach błony...

poleca26%
Biologia

Transport substancji

Każda żywa komórka wymaga ciągłego dopływu z zewnątrz różnych substancji. Równocześnie wydziela wytworzone przez siebie substancje ważne dla procesów życiowych. Wszystkie te substancje przenikają przez błonę komórkową oraz transportowane są w obrębie komórki. Istnieją dwa mechanizmy transportu przez błonę umożliwiające wchłanianie substancji: transport bierny – bez udziału energii oraz czynny – wymagający wydatku energii. Transport bierny odbywa się zgodnie z gradientem stężeń na drodze...poleca89%
Biologia

Transport substancji w roślinie oraz transport produktów fotosyntezy

przenośniki) - daleki związany jest z koniecznością przemieszczania substancji na dwie odległości i wymaga istnienia wyspecjalizowanych układów transportowych 2. Gospodarka wodna i transport daleki upoleca85%
Biologia

Transport między komórkami.

Woda i związki chemiczne mają możliwość przenikania do wnętrza komórki. Transport ten odbywa się przez błonę plazmatyczną ( komórkową ) . Zdolność błony do przepuszczania pewnych substancji zależy odpoleca81%
Anatomia

Transport bierny

* Transport bierny * Transport ten można okreslić jako pochodzenie różnych substancji przez błony biologiczne bez nakładu energii metabolicznej żywego organizmu. Ten transport bierny może odbywaćpoleca85%
Biologia

Transport przez błony - charakterystyka

chaotyczny, termiczny ruch cząsteczek. - Transport bierny- przemieszczanie się substancji w obu kierunkach zgodnie z gradientem stężeń, dążenie do osiągnięcia stanu równowagi - Transport wspomaganypoleca85%
Biologia

Wchłanianie i transport produktów trawienia

Wchłanianie i transport produktów trawienia Wchłanianie produktów trawienia odbywa się w jelicie cienkim. Nabłonek jelita ssaków tworzy cienkie palczaste wyrostki tzw. kosmki jelitowe. Do