profil

Symbol dewaluacji wartości

poleca b/d

Pogrzeb Bucholca – potentata finansowego, wielkiego fabrykanta – w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta jest symbolem równości wszystkich wobec śmierci (nawet taki bogacz musi umrzeć!), ale także manifestacją potęgi i bogactwa przemysłowca. Pogrzeb ten gromadzi tłumy, urządzony jest z wielkim przepychem, pokazuje potęgę i zarazem kruchość pieniądza. Przede wszystkim jednak staje się symbolem bezduszności łódzkiej i dewaluacji wszelkich wartości w tym przeklętym mieście. Kiedy rozchodzą się wiadomości o zmianie cen bawełny, wielu uczestników opuszcza pogrzebową ceremonię i zajmuje się własnymi sprawami, ratowaniem interesów, reagowaniem na zmiany na rynku. Potęga pieniądza okazuje się w Łodzi największa – większa niż potęga sztuki czy powaga śmierci. Pieniądz stoi najwyraźniej na pierwszym miejscu w mentalności łodzian i żadne wydarzenie nie jest w stanie tego zmienić.

Podoba się? Tak Nie