profil

Wbrew tradycji czy nie?

poleca 25% 4 głosy

Innym istotnym pytaniem zadawanym często przez poetów jest pytanie o tradycję. Negują ją futuryści czy poeci Awangardy Krakowskiej, postulującej całkowite odświeżenie języka poetyckiego. Zresztą i romantycy odświeżyli język w stosunku do klasyków, mimo buntu romantyków przeciw klasykom żywili oni jednak szacunek dla literatury poprzednich wieków. Z kolei ewidentny zwrot ku tradycji proponowali poeci renesansowi, tacy jak Kochanowski, pojmujący swą twórczość jako rywalizację z przodkami i potomnymi. Również w literaturze współczesnej obserwujemy nurt neoklasyczny, do którego zaliczany jest na ogół Jarosław Marek Rymkiewicz czy Zbigniew Herbert. Herbert nawiązywał bezpośrednio w swych wierszach do tradycji antycznej, niekiedy na współczesne sytuacje nakładał kostium antyczny. Rymkiewicz zaś prowadził i prowadzi dialog z wierszami Morsztyna, księdza Baki czy Leśmiana. Niektóre jego utwory są wręcz stylizacjami...

Podoba się? Tak Nie