profil

Disachardy

poleca 81% 68 głosów

Disacharydy (dwucukry) Powstają w wyniku kondensacji dwóch cząsteczek cukrów prostych, które łączą się ze sobą wiązaniem glikozydowym (są zatem oligosacharydami). Mają właściwości zbliżone do właściwości cukrów prostych. Nie wszystkie są cukrami redukującymi. Ulegają hydrolizie. Powszechnie występującymi disacharydami są: sacharoza, maltoza, laktoza.
Sacharoza
(powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki glukozy z cząsteczką fruktozy, występuje w burakach cukrowych i trzcinie cukrowej, u roślin forma transportowa cukru).
Maltoza
(powstaje dzięki kondensacji cząsteczek glukozy, obecna w nektarze niektórych kwiatów, jest produktem pośrednim hydrolizy skrobi).
Laktoza
(tworzy się z połączenia cząsteczki glukozy z cząsteczką galaktozy, składnik mleka ssaków).

sacharoza

maltoza

laktoza

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta