profil

Jak rozwiązywać konflikty społeczne?

poleca 62% 123 głosów

Ludzie różnie sobie radzą w sytuacjach konfliktu. Jedni będą się starali za wszelką cenę postawić na swoim. Nie będą się przejmowali dążeniami czy potrzebami innych. Ich cel będzie najważniejszy.

Stojąc na stanowisku, że cel uświęca środki, nie poddadzą się i nie będą w stanie lub nie zechcą zrezygnować z własnych potrzeb. W takim wypadku osiągnięcie celu jest priorytetem. Ludzie ci nie ustąpią, będą walczyć do momentu, aż wygrają, a jeśli nie wygrają, to po pewnym czasie spróbują znowu podjąć walkę.

Konflikty społeczne mogą przybierać różne postacie. Najważniejsze z nich to:

konflikty wewnątrzspołeczne np. strajki, demonstracje
konflikty kulturowe dotyczą konfliktów pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur
konflikty międzypaństwowe np. zatargi o sporne terytoria, wojny lokalne, międzypaństwowe
konflikty ekonomiczne dotyczą walki o nowe rynki lub surowce
konflikty o wartości np. konflikty pomiędzy przedstawicielami różnych wyznań religijnych

W niektórych sytuacjach można uniknąć konfliktu czy samej konfrontacji, namawiając przeciwnika do zawieszenia broni. Jednak takie działanie na niewiele się zda, ponieważ rezygnacja z celów jednej i drugiej strony konfliktu do niczego nie doprowadzi, a prawdopodobnie jedynie przesunie w czasie konfrontację.

Ostatnia możliwość to taka, że ludzie decydują się na kompromis lub wspólne wypracowanie celów i określenie stanowisk, co może doprowadzi do pozytywnego zakończenia konfliktu. Redukcja własnych pragnień przy jednoczesnej akceptacji pragnień drugiej strony konfliktu i osiągnięcie takiego stanu, który satysfakcjonowałby obie strony, jest kompromisem. Trzeba podkreślić, że satysfakcja w kompromisie nigdy nie jest całościowa, a tylko częściowa, gdyż każda ze stron musiała nieco ustąpić. Kompromis najczęściej jest efektem długotrwałych negocjacji, podczas których spotykają się rożne reprezentacje i grupy interesów.

Kompromis może być osiągnięty przez zastosowanie trzech sposobów dochodzenia do zgody:

arbitraż Rozstrzygnięcia konfliktu dokonuje trzecia strona, pełniąca funkcję arbitra. Arbiter zapoznaje się z racjami obu stron i wydaje werdykt, a strony powinny respektować decyzje przez niego podjęte. Jeżeli jedna ze stron nie zgadza się z decyzją arbitra, powstaje tzw. protokół rozbieżności.
mediacja Za całość negocjacji odpowiada mediator, który poszukuje rozwiązania, które byłoby do zaakceptowania przez wszystkie strony konfliktu.
koncyliacja Jest to konfrontacja stanowisk, w którym strona trzecia odpowiada za zorganizowanie spotkania, uzgadnia jego warunki, ale nie pełni tak aktywnej roli jak arbiter czy mediator. To same strony same muszą wypracować wspólne stanowiska i dojść do konsensusu.

Często areną negocjacji jest parlament, gdzie ścierają się poglądy partii politycznych i organizacji społecznych. Polska posiada długą tradycję rozwiązywania konfliktów społecznych na drodze negocjacji. Można tutaj wspomnieć o porozumieniach sierpniowych powołujących NSZZ „Solidarność” czy obradach okrągłego stołu,które doprowadziły do demontażu komunizmu.

Warto pamiętać

Konflikty społeczne przybierają bardzo różne postacie; mogą to być wewnątrzspołeczne konflikty kulturowe, konflikty międzypaństwowe, ekonomiczne czy też konflikty o wartości. Najlepszym sposobem rozwiązywania konfliktów społecznych są negocjacje, prowadzące do osiągnięcia kompromisu.

Pojęcia

- arbitraż – poszukiwanie rozwiązania dla stron będących w konflikcie; swoje rozwiązanie narzuca trzecia strona konfliktu – arbiter
- mediacja – poszukiwanie rozwiązania dla stron będących w konflikcie; trzecia strona (mediator)doradza, ale jest bezstronna i nie narzuca rozwiązania
- negocjowanie – działanie mające na celu osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony porozumienia

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty