profil

Główne problemy, z którymi styka się współczesna, polska rodzina.

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Główne problemy, z którymi styka się współczesna rodzina polska
Przemiany w Polsce, które miały miejsce po roku 1989, przyniosły ze sobą nie tylko pozytywne zmiany społeczne, ale również pozwoliły dostrzec takie problemy, które dotąd nie były dostrzegalne. Zaliczyć do nich można przede wszystkim , wynikające z bezrobocia, złe położenie ekonomiczne rodzin oraz wszelkiego rodzaju patologie, jak chociażby: alkoholizm, narkomania i przemoc. Dotknęły one głownie rodzinę, która do tej pory uważana była za najwyższą wartość społeczną. W rezultacie doszło do osłabienia silnych dotąd więzi między jej członkami, wzrosła liczba konfliktów oraz rozwodów.
Z roku na rok, potęgują się również konflikty pokoleniowe, których stronami są rodzice i dzieci. U ich podstaw leży ciągła chęć polepszenia własnego statusu materialnego, co w sposób bezpośredni wiąże się ze stałym zwiększaniem swoich kwalifikacji oraz poszukiwaniem możliwości awansu zawodowego. Za ambicje rodziców, niejednokrotnie płacą dzieci, które bardzo często czują się samotne i opuszczone, nie potrafią też samodzielnie rozwiązywać swoich własnych problemów. W tej sytuacji, dzieci szukają nowych autorytetów moralnych, którymi najczęściej są koledzy ze szkoły lub podwórka. Rozwiązaniem staje się też powoli alkohol i narkotyki. Zdarza się również, że niezrozumiane i odrzucone dziecko, ucieka z domu lub łamie prawo.

Bardzo ważnym problemem współczesnych rodzin, jest także alkoholizm. Powodem popadania w tą chorobę jest często poczucie bezsensu życia, opuszczenia, brak zrozumienia ze strony najbliższych. Najczęściej, alkoholizm wiąże się z bezrobociem i stale pogarszającymi się warunkami ekonomicznymi życia, jest też źródłem przemocy, która skierowana jest w stronę najbliższego otoczenia, w tym żony, czy dzieci. Choroba ta stopniowo wyniszcza więzi rodzinne, jest przyczyną rozpadu rodziny.
Kolejna, wartą omówienia sprawą jest narkomania. Uzależnienie od narkotyków, dotyka przede wszystkim młodzież oraz studentów. Zazwyczaj powodem pierwszego kontaktu ze środkami uzależniającymi, jest spróbowania nowej rzeczy, perspektywa szybszej i bardziej owocnej nauki, wreszcie zaimponowania dziewczynie, lub chłopakowi. Taki "pierwszy raz"' niesie za sobą ryzyko następnych, a w konsekwencji prowadzi do stałego i nieuleczalnego uzależnienia. Co ciekawe, bardzo często jego symptomy są niezauważane dla rodziców, i dopiero dziwne zachowanie dziecka lub nawet zapaść, budzą ich niepokój i zmuszają do interwencji. W wielu przypadkach, jest już niestety za późno. Warto pamiętać, ze podobnie jak alkoholizm, tak i narkomania, jest powodem, nierzadko bezpowrotnego rozpadu rodziny.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata