profil

Konflikt jako proces

poleca 78% 27 głosów

W konflikcie rozumianym jako proces można wyróżnić trzy etapy:

etapy konfliktu

W dążeniu do rozwiązania sprzeczności możliwe są trzy sytuacje:

spoosby rozwiazania konfliktu

Pojęcia

- konflikt – najogólniej: występowanie sprzecznych lub wykluczających się celów i poglądów,zarówno między jednostkami, jak i między grupami

Podoba się? Tak Nie