profil

Przyczyny konfliktów

poleca 62% 320 głosów

Źródła konfliktów grupowych mogą być bardzo zróżnicowane. Ludzkie nastawienia i wierzenia z jednej strony oraz istniejące cele, materialne czy niematerialne z drugiej, przekonania i nawyki – w każdym aspekcie życia człowieka czy istniejącej grupy można znaleźć czynniki, które staną się zarzewiem przyszłego konfliktu.

Najczęstszymi przyczynami powstawania konfliktów społecznych są:

  • walka o kontrolę nad zasobami – zasobami mogą być dobra materialne i niematerialne.Konflikty mogą powstać, gdy strony dążą do zaspokojenia tych samych potrzeb, a liczba dóbr jest ograniczona,
  • sprzeczne preferencje – różnica w gustach, preferencjach, zamiłowaniach może stanowić przyczynek do powstania konfliktu,
  • różnice w wartościach – wartości uznawane przez ludzi mogą być przyczyną wielu sporów, również na płaszczyźnie międzynarodowej,
  • różnice przekonań – różnice w ocenie tych samych informacji mogą być przyczyną niezgody,
  • natura związku między stronami – różnica w postrzeganiu i wyobrażaniu sobie relacji między stronami jest ostatnim przykładem przyczyn powstawania konfliktów, bowiem strony konfliktów mogą zupełnie inaczej wyobrażać sobie relacje i inaczej je postrzegać.
Warto pamiętać

Przedmiotem konfliktów może być władza, utrzymanie pozycji, dostęp do dóbr lub konflikt wartości.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta