profil

Świętość epoki współczesnej

poleca 46% 22 głosów

W późniejszych tekstach kultury świętość wyrasta na wartość bardziej skomplikowaną i wielowymiarową. Mniej jest obrazów czy filmów sztampowych, realizujących ten sam schemat. Filmy współczesne pokazują świętych jako ludzi, którzy przeżywali swoje dramaty i wątpliwości, musieli do świętości dążyć, a nie po prostu byli święci.
Film Jerzego Łukaszewicza Faustyna obrazuje odkrywanie powołania przez ubogą, pochodzącą z chłopskiej rodziny dziewczynę. Z kolei o drodze Żydówki Edyty Stein do chrześcijaństwa i świętości oraz o holokauście(bo karmelitanka ginie w komorze gazowej) opowiada film Marty Meszaros Siódmy pokój. Wyeksponowany zostaje konflikt pomiędzy Edytą chrześcijanką a jej przywiązaniem do tradycji i kultury żydowskiej orazrodziny. Przebywanie w zakonie kontemplacyjnym, a przede wszystkim zmiana wyznania powoduje zerwanie kontaktów Edyty z rodziną, dramatem jest zwłaszcza dla niej rozstanie z kochaną matką.Innym filmem o trudnych sprawach i świętości jest obraz Teresy Kotlarczyk Prymas. Trzy lata z tysiąca. Jego bohaterem jest prymas polski Stefan Wyszyński, znany z nieprzejednanej postawy w kwestiach politycznych i osadzony w więzieniu za swe przekonania. Problemy poruszane w filmie to: rola Kościoła w totalitarnym państwie,powołanie kapłańskie, siła wiary, różnorodność postaci duchownych (m.in. słaba zakonnica, zmuszana do śledzenia prymasa).
Inny kandydat na świętego, duszpasterz Solidarności,zamordowany przez polską bezpiekę – ksiądz Jerzy Popiełuszko, stał się bohaterem filmu Agnieszki Holland Zabić księdza. W późniejszym swym filmie Trzeci cud polska reżyserka zastanawia się nad istotą świętości, przedstawiając proces beatyfikacyjny pewnej zmarłej kobiety, uznawanej w swym otoczeniu za świętą, ale potępianej przez córkę, nierozumiejącą postawy matki, która ją zostawiła, by służyć innym... W filmie pojawia się tak częsty w kinie współczesnym motyw domniemanego cudu – w takich filmach jak Ofiarowanie Tarkowskiego czy Trzeci cud nigdy nie jest dopowiedziane, czy Bóg faktycznie objawia się bohaterom, czy też nie.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta