profil

Chrzest Polski - znaczenie, przyczyny i skutki

poleca 80% 1923 głosów

Mieszko I Chrzest polski bitwa pod Cedynią

Chrzest Polski nastąpił w 966 roku. Najpierw ochrzcił się władca Mieszko I, a następnie rozpoczął się proces chrystianizacji całej Polski. Przyjmuje się, że ten proces trwał do początku XIII wieku, a według niektórych źródeł nawet do XVII w. Na przełomie wieku X - XI rozpoczęto budowę kościelnej organizacji. Chrzest pierwszego z naszych władców nastąpił w Ostrowie Lednickim, Gnieźnie lub Poznaniu, ponieważ na terenach tych miast znaleziono baptysteria z II połowy X wieku (czyli budynki przeznaczone do obrzędu chrztu), co najprawdopodobniej świadczy o zaistniałej sytuacji.

Przyczyny chrztu Polski to


- uniknięcie podporządkowania przez dominujące wówczas w Europie Państwo Cesarskie,
- sojusz z Czechami,
- chęć wzmocnienia autorytetu władcy,
- polepszenie funkcjonowania państwa,
- wzmocnienie więzi między ludźmi,

Znaczenie chrztu


- przyjęcie jednolitej wiary, odejście od bałwochwalstwa, guseł i wierzeń ludowych,
- umocnienie Polski poprzez organizację kościelną, której podstawową jednostką jest parafia,
- utożsamianie się z Europą, w której dominowało chrześcijaństwo,
- autorytet władcy jako pomazańca bożego,
- polityka z sąsiednimi państwami, na przykład z Czechami,
- wzmocnienie pozycji Polski na tle innych krajów europejskich,
- stworzenie państwa ponadplemiennego,
- umocnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej w państwie,
- zjednoczenie ludzi poprzez wiarę w jednego Boga,
- przyjęcie chrztu to ogromnej wagi akt kulturowy i polityczny,

Skutki chrztu Polski


- biskupi zaczęli sprawować bardzo ważne stanowiska w państwie Polan
- utworzono biskupstwa, np. w roku 968 powstało biskupstwo w Poznaniu,
- w roku 1000 powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie (zostało ono powołane na cześć władcy Państwa - Cesarskiego - Ottona III, który odwiedził w tymże roku Polskę),
- arcybiskupstwo w Gnieźnie sprawowało władzę nad trzema biskupstwami, znajdującymi się we - Wrocławiu i Kołobrzegu oraz Krakowie,
- nastąpił rozwój organizacji kościelnych, powstawały coraz to nowe biskupstwa, np. w XII wieku - Bolesław Krzywousty powołał biskupstwo w Lubuszu, w roku 1440 założono biskupstwo w Wolinie),
- zjednoczenie państwa Polan,
- utracono jednak dwa biskupstwa, lubelskie, a także zachodniopomorskie,
- Krzyżacy założyli biskupstwo Chełmińske,

Jak widać z powyższych rozważań, przyczyny, znaczenie i skutki przyjęcia przez Polskę chrztu łączą się ze sobą nieodwracalnie. Mieszko I musiał przyjąć chrzest, by jego kraj nie stał się łupem dla innych państw, które były już schrystianizowane i tworzyły chrześcijańską wspólnotę. Poza tym wiara w jednego Boga jednoczyła ludzi, zaś pogaństwo hamowało rozwój państwa ponadplemiennego. W owym czasie Cesarstwo Niemieckie, podobnie, jak Państwo Kościelne chciało podporządkować sobie inne państwa, więc Mieszko I, by tego uniknąć zdecydował się na wejście do europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej. Chrzest, a wraz z nim proces chrystianizacji podnosił również autorytet Mieszka I, gdyż wraz z przyjęciem wiary stał się on bożym pomazańcem. Natomiast pogaństwo uniemożliwiało sprowadzenie do kraju duchowieństwa, tak bardzo potrzebnego do struktury i organizacji Kościoła.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (8) Brak komentarzy

a dzis wiekszosc twierdzi,ze wierzy z wlasnej woli,hahaha

serdeczne dzięki pozdrawiam ; ]

b. dobra praca :))

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata