profil

Pływy, prądy morskie, chemizm wody morskiej

poleca 85% 221 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
prady morskie

*Chemizm wody morskiej:
Woda morska składa się z:

·Chlorku sodu – 78%
·Chlorku magnezu – 11%
·Siarczanu magnezu – 4,5%
·Siarczanu wapnia – 3,5%
·Innych składników mineralnych – 3,0%


*Pływy – regularnie powtarzające się podnoszenia i opadania poziomu wody morskiej. Wywołują je siły grawitacyjne księżyca i słońca. Pływy wiążą się także z ruchem obrotowym Ziemi i jej grawitacją.
Pływy mogą być syzygijne i kwadraturowe.
- Amplituda pływów syzygijnych jest bardzo duża, ponieważ siły przyciągania księżyca i słońca leżących w jednej linii dodają się.
-Amplituda pływów kwadraturowych jest mniejsza, ponieważ Księżyc, Słońce i Ziemia tworzą ze sobą kąt prosty, a siły ich przyciągania się odejmują.


*Prąd morski – strumień poruszającej się wody, głównie pod wpływem wiatrów stałych. W mniejszym stopniu w wyniku różnic zasolenia oraz różnicy poziomu wody.

Prąd morski ciepły
·Strefa poruszającej się wody pod wpływem wiatrów stałych o temperaturze wyższej od otaczającej jej wody
·Tworzą się w okolicach równika i płyną w kierunku biegunów. W strefach zwrotnikowych płyną po wschodniej str. kontynentów, a w str. umiarkowanych po zachodniej
·Podnoszą temp i zwiększają ilość opadów

Prąd morski zimny
-Strefa poruszającej się wody pod wpływem wiatrów stałych o temperaturze niższej od otaczającej jej wody.
-Tworzą się w okolicach biegunów i płyną w kierunku równika. W strefach zwrotnikowych płyną po zachodniej str. kontynentów, a w str. umiarkowanych po wschodniej
-Obniżają temp i zmniejszają ilość opadów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata