profil

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

drukuj
poleca 79% 525 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce są to mniejsze niż dominująca, grupy społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską. Mniejszości narodowe i etniczne stanowią w Polsce kilka procent ludności kraju

Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych:
? Białorusini,
? Czesi,
? Litwini,
? Niemcy,
? Ormianie,
? Rosjanie,
? Słowacy,
? Ukraińcy,
? Żydzi,
i 4 mniejszości etnicznych:
? Karaimi,
? Łemkowie,
? Romowie,
? Tatarzy.

Białorusini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na południowo-wschodnich terenach województwa podlaskiego. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość białoruska zadeklarowało 47 640 obywateli polskich w tym: najwięcej w województwie podlaskim,

Czesi to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 386 obywateli polskich, w tym: najwięcej w województwie łódzkim,

Litwini to mniejszość narodowa. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość litewską zadeklarowało 5 639obywateli polskich w tym: najwięcej w województwie podlaskim,

Niemcy to mniejszość narodowa. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość litewską zadeklarowało 147 094obywateli polskich w tym: najwięcej w województwie opolskim,

Ormianie to mniejszość narodowa. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość litewską zadeklarowało 262obywateli polskich


Rosjanie to mniejszość narodowa. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość litewską zadeklarowało 3244obywateli polskich

Słowacy to mniejszość narodowa. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość litewską zadeklarowało 1 710 obywateli polskich

Ukraińcy to mniejszość narodowa. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość litewską zadeklarowało 27 172 obywateli polskich

Żydzi to mniejszość narodowa. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość litewską zadeklarowało 1 055 obywateli polskich

Ponadto, tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, a tereny województwa śląskiego Ślązacy, są to społeczeństwa posługujące się językami regionalnymi.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy