profil

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

drukuj
poleca 84% 757 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - polskie ustawowe określenie oddzielnych, mniejszych niż dominująca, grup społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską. Według ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mniejszości te są wyodrębniane na podstawie łącznie sześciu kryteriów, w szczególności mniejszej niż pozostała ludność liczebności i zamieszkiwania obecnego terytorium RP przez przodków jej członków od co najmniej 100 lat. Definicja ta podaje też jedno kryterium odróżniające mniejszość etniczną od narodowej - pierwsza oznacza grupę, która nie utożsamia się z innym narodem (współcześnie) zorganizowanym we własnym państwie. Mniejszości narodowe i etniczne stanowią w Polsce kilka procent ludności kraju. RP należy do tych państw europejskich, które mają ich najniższy odsetek

Liczebność mniejszości
W Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku ponad 96% ankietowanych zadeklarowało narodowość polską, 1,23% (471,5 tys. osób) - przynależność do innej narodowości, natomiast 2,03% ludności (774,9 tys. osób) nie określiło swej narodowości. Jednakże pojawiały się zarzuty zaniżania liczby osób deklarujących inną narodowość niż polska. Spis w 2002 roku był przeprowadzony w sytuacji, gdy nie istniało jeszcze ustawowe uregulowanie definiujące mniejszość narodową lub etniczną.


Nk. Grupa Liczba
Osób Zamieszkiwane województwa
1Ślązacy 173 153 śląskie (86%), opolskie (14%)
2Niemcy 152 897 opolskie (70%), śląskie (21%)
3Białorusini 48 737 podlaskie (95%)
4Ukraińcy 30 957 warmińsko-mazurskie (39%), zachodniopomorskie (13%), podkarpackie (11%)
5Romowie 12 855 małopolskie (13%), dolnośląskie (10%), mazowieckie (10%)
6Rosjanie 6 103 mazowieckie (22%), dolnośląskie (11%), podlaskie (11%)
7Łemkowie 5 863 dolnośląskie (53%), małopolskie (27%), lubuskie (13%),
8Litwini 5 846 podlaskie (88%)
9Kaszubi 5 062 pomorskie (98%)
10Słowacy 2 001 małopolskie (81%)
11Wietnamczycy1 808 mazowieckie (60%)
12Francuzi 1 633 mazowieckie (30%), śląskie (12%), dolnośląskie (12%)
13Amerykanie 1 541 mazowieckie (24%), małopolskie (16%)
14Grecy 1 404 dolnośląskie (38%), zachodniopomorskie (12%)
15Włosi 1 367 mazowieckie (23%), małopolskie (10%)
16Żydzi 1 133 mazowieckie (38%), dolnośląskie (18%)
17Bułgarzy 1 112 mazowieckie (35%), śląskie (10%)
18Ormianie 1 082 mazowieckie (24%)


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy