profil

Dlaczego demokracja?

poleca 68% 37 głosów

Demokracja nie jest i nie musi być idealnym rozwiązaniem dla wszystkich społeczeństw. Jest ona dziełem pewnej kultury, która za fundament przyjęła łacińsko-greckie przekonanie o wolności jako najważniejszej wartości społecznej.

Demokracja posiada wiele wad i prawdopodobne rację miał Winston Churchill, który powiedział: „demokracja jest złym ustrojem, ale nikt dotąd nie wymyślił lepszego”. Rozpatrując pytanie postawione w tytule, zacznijmy od próby dokonania bilansu złych i dobrych stron demokracji.

Zalety demokracji Wady demokracji
- zapewnia największej liczbie osób możliwie najwięcej wolności,
- możliwie największa liczba osób objęta jest zasadą równości,
- stwarza równe szanse na realizację własnych celów i marzeń,
- umożliwia najszerszy udział wszystkich obywateli w sprawowaniu władzy,
- zapewnia kontrolę nad władzą i możliwość odpowiedzialności za popełnione błędy,
- zapewnia całemu społeczeństwu najlepszy i najbardziej równomierny rozwój,
- respektowana jest godność człowieka poprzez zagwarantowanie mu wolności, równości i samodzielności,
- uczy odpowiedzialności i konsekwencjikorzystania z wolności.
- działa zbyt wolno i dlatego bywa mało skuteczna,
- może doprowadzić do uniformizacji całego społeczeństwa, w którym wszyscy będą tak samo myśleć, co w konsekwencji prowadzi do rządów przeciętności i bierności społeczeństwa,
- stosowanie procedur demokratycznych we wszystkich instytucjach jest niemożliwe, np. wojsko, policja,
- może prowadzić do populizmu, który głosząc prawo do wyrażania woli ludu czy narodu obiecuje rozwiązanie większości problemów ludzi mających poczucie krzywdy, niesprawiedliwości lub nierówności ekonomicznej,
- może prowadzić do dyktaturywiększości lub partiokracji.

Trudno jest wskazać wszystkie wady i zalety sytemu demokracji i dokonać jednoznacznej oceny. Dyskusja taka toczy się od co najmniej 2000 lat. Demokracja jest dziedzictwem europejskim. System ten narodził się w greckich miastach-państwach, ale w XX wieku rozprzestrzenił się na cały świat, wpisując się trwale w tradycję wielkich państw narodowych od Azji poprzez Europę po Amerykę i Australię. Pomimo wszystkich wad i zalet przyszłość pokaże, czy demokracja będąca bilansem doświadczeń ludzkości z wolnością znajdzie lekarstwa na wszystkie swoje słabości i choroby.

Warto pamiętać

Demokracja nie jest i nie musi być idealnym rozwiązaniem dla wszystkich państw i społeczeństw. Stanowi ona dzieło kultury, która za fundament przyjęła łacińsko--greckie przekonanie o wolności i równości jako najważniejszych wartościach.

Pojęcia

- populizm – głoszenie poglądów, które umożliwiają uzyskanie jak największego poparcia; składanie deklaracji politycznych lub społecznych bez pokrycia
- dyktatura większości – sytuacja, w której mniejszości są dyskryminowane lub zwalczane przez większość
- partiokracja – rządy partii politycznych, czyli zjawisko zdominowania przez partie życia politycznego i społecznego w państwach demokratycznych; naruszona zostaje zasada demokracji głosząca, że suwerenem jest naród

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty