profil

Krew

poleca 85% 232 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Krew - jest swoistą odmianą tkanki łącznej, której substancja międzykomórkowa (osocze) jest płynna. W osoczu zawieszone są elementy morfotyczne - krwinki. Krew, obok wcześniej wymienionych funkcji, odgrywa ważną rolę w procesach termoregulacji, ponieważ-przepływając przez skórę i płuca - umozliwia wymianę ciepła między organizmem a otoczeniem.

Osocze - stanowi ok.56% krwi. Zawiera ono ok.90-92%wody i jest mieszaniną różnych substancji organicznych (białek, cukrów, lipidów, kwasów tłuszczowych, hormonów, witamin itp.) oraz nieorganicznych (jonów, rozpuszczalnych gazów). Białka osocza;
- albuminy odpowiadają za stałą zawartość wody we krwi, są nośnikiem dla hormonów,
- globuliny α i β transportują Cu, Fe, hormony, witaminy, cukry i lipidy,
- globuliny globularne warunkują odporność organizmu na wiele chorób,
fibrynogen bierze udział w krzepnięciu krwi, kiedy z formy rozpuszczalnej pod wpływem enzymów przekształca się w włóknistą fibrynę, tworzącą zrąb skrzepu. Skrzep chroni przed utratą płynów w przypadku uszkodzeń ciała i przerwania ciągłości naczyń oraz zabezpieczenia przed wnikaniem ciał obcych do wnętrza organizmu.

Erytrocyty - powstają z erytroblastów w czerwonym szpiku kostnym. Ich liczba utrzymywana na stałym poziomie(ok.5,5mln/mm3 krwi u mężczyzn i ok.4,5-5mln/mm3 u kobiet),ponieważ taka sama liczba krwinek powstaje, jak ginie. Krwinki żyją przez ok.100-120 dni, po czym-gdy zawierają duży procent methemoglobiny - są wychwytywane przez śledzionę, gdzie następuje ich rozpad(hemoliza).Utrata dużej liczby erytrocytów zmniejsza dopływ tlenu do organizmu i stymuluje ich wytwarzanie.

Leukocyty - charakteryzują się obecnością jądra i brakiem barwnika oraz różną ilością ziarnistości w cytoplazmie. Są one zdolne do czynnego przemieszczania się ruchem pełzakowatym i przenikania przez ściany naczyń krwionośnych. Dwa typy białych krwinek: limfocyty i monocyty powstają w tkance limfatycznej, głównie w śledzionie, węzłach chłonnych i grasicy.
Limfocyty mogą przekształcić się w inne typy komórek krwi i tkanki łącznej, stąd ich rola w procesach zabliźniania się ran. Mogą one wytwarzać przeciwciała odgrywające zasadniczą rolę w procesach odpornościowych.
Monocyty to największe komórki krwi, które oprócz fagocytowania ciał obcych, wytwarzają interferon-białko hamujące namnażanie się wirusów w innych komórek. Monocyty odgrywają też dużą rolę odpornościową przy przewlekłych stanach zapalnych wywołanych długotrwałymi infekcjami.

Pozostałe białe krwinki to granulocyty, różnią się wielkością i właściwościami zabarwiania się cytoplazmy oraz funkcją, jaką pełnią w organiźmie. Powstają w szpiku kostnym z leukoblastów, a ich główna rola to fagocytowanie bakterii i innych mikroelementów.(ropa)

Trombocyty - (płytki krwi) - małe, owalne kk o ostrych brzegach i stosunkowo dużym jądrze.Są fragmentami kk powstających w szpik. kost.z dużych kk macierzystych (megakariocytów). Trombocyty zapoczątkowują proces krzepnięcia. Jest ich 300-600tys/mm3 krwi.

Osocze pozbawione fibrynogenu i niezdolne do krzepnięcia nazywamy surowicą. Procesu krzepnięcia wymagają obecności jonów wapniowych. W czasie pobierania krwi, w celu zabezpieczenia jej przed krzepnięciem, do pobieranej porcji dodaje się cytrynianu, który wiąże Ca2+.W warunkach fizjologicznych wątroba i płuca wytwarzają w małych ilościach silny środek przeciwskrzepowy-heparynę(zapobiega przypadkowemu krzepnięciu krwi w naczyniach),którego synteza jest uzależniona od odpowiedniego zaopatrzenia organizmu w witaminę K.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata