profil

Krew

poleca 79% 140 głosów

Krew jest swoistą tkanką łączną. Składa się z płynnego osocza i elementów morfotycznych.

Skład krwi

 

poleca 58% 135 głosów

Osocze krwi

Osocze krwi stanowi około 55% objętości krwi i zawiera: – związki nieorganiczne (woda, chlorek sodu, jony wapnia, potasu, magnezu, żelazo); – związki organiczne (białka, kwasy tłuszczowe i inne związki). Białkami osocza są albuminy, globuliny, fibrynogen. Fibrynogen wytrąca się podczas krzepnięcia krwi, tworząc podłoże skrzepu (osocze pozbawione fibrynogenu to surowica krwi ). Albuminy i globuliny transportują różne substancje. Ponadto albuminy utrzymują odpowiednie ciśnienie...

poleca 64% 188 głosów

Elementy morfotyczne krwi

Elementy morfotyczne krwi stanowią około 45% objętości krwi. Obejmują trzy rodzaje krwinek. Erytrocyty kręgowców zawierają hemoglobinę . Dojrzałe erytrocyty ssaków są drobne, o kształcie dwuwklęsłych dysków, pozbawione jądra i niektórych organelli komórkowych, co zmniejsza ich metabolizm. U pozostałych kręgowców są większe i jądrzaste. Powstają w czerwonym szpiku kostnym. Po około 120 dniach ulegają rozpadowi w śledzionie. Transportują tlen, dwutlenek węgla, hormon adrenalinę oraz...

poleca 76% 1275 głosów

Funkcje krwi

Krew pełni w organizmie różnorodne funkcje: – transportuje gazy (O 2, CO 2 ), substancje pokarmowe, substancje wydalnicze, hormony i witaminy; – uczestniczy w procesach obronnych organizmu; – bierze udział w procesach krzepnięcia krwi; – reguluje temperaturę ciała (termoregulacja); – utrzymuje homeostazę wewnątrzustrojową, czyli stałe warunki środowiska wewnętrznego organizmu, poprzez: regulację ilości wody, soli i białek, regulację pH oraz ciśnienia osmotycznego i koloidalnego, a także...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta