profil

W jaki sposób utworzenie Stanów Zjednoczonych oraz rewolucja francuska wpłynęły na dalsze losy świata ?

poleca 85% 1194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pojawiło się nowe, młode państwo o całkowicie odmiennym sposobie rządów ? Stany Zjednoczone. Odrzuciło ono tradycje europejskie i skupiając się na ideałach oświeceniowych wytworzyło nowy system (który wciąż ewoluował). Najistotniejsze jest jednak to, ze państwo to, pod koniec XIX zaczęło mieć coraz większy wpływ na świat. Stosowanie innej polityki, innych wzorców Dominację USA ugruntowały I i II wojna światowa. Jeśli II wojna światowa wyczerpała państwa europejskie, a także ZSRR, któremu poniosła ogromne straty, to USA zyskało wtedy niepodważalną pozycje hegemona, zarówno politycznie, jak i militarnie oraz przede wszystkim gospodarczo. USA wciąż pozostaje jednak potęgą - choć teraz najważniejsza jest jego siła gospodarcza. Podsumowując, USA, jako państwo położone w innej części świata, oddalone od wielu europejskich konfliktów, mogło z początku wzrastać w siłę , aby później porzucić politykę europejską i przyłączyć się do walki o panowanie w świecie, z której wyszło zwycięsko.
Rewolucja francuska miała olbrzymi wpływ na losy współczesnego świata. Spowodowała ona głębokie przemiany we wszystkich dziedzinach życia i w końcu, po wielu zwycięstwach na polach bitew, zawładnęła Europą. Dzięki temu rewolucja wywarła decydujący wpływ na losy ludów, zwłaszcza od chwili, gdy podboje napoleońskie zmusiły Europę do przyjęcia zasadniczych reform. Osiągnięcia rewolucji w dziedzinie gospodarczej posiadają doniosłe znaczenie. Głosząc wolność pracy, rewolucja stworzyła warunki nieskrępowanego rozwoju dla wszelkiej inicjatywy indywidualnej i przyspieszyła rozkwit gospodarki kapitalistycznej. Rewolucja zmieniła radykalnie wzajemny stosunek sił różnych klas społecznych . Stosunki pomiędzy tradycyjnymi klasami społecznymi uległy zasadniczej zmianie na niekorzyść dawnych warstw uprzywilejowanych, a na korzyść burżuazji. Od tej chwili burżuazja stała się klasą panującą. Lecz rewolucja zmieniła radykalnie nie tylko strukturę społeczną Francji. Dzięki sile i promieniowaniu idei wolności i równości oddziałała na Europę i świat. Gwałtowne tchnienie roku 1789-1793 zbudziło wszystkie uciemiężone ludy i napełniło je nadzieją. Odtąd trwa walka między rewolucją i kontrrewolucją. Ideały rewolucji rozpowszechniały się na całym świecie. Narody Europy i Ameryki Południowej wystąpiły przeciwko rządom absolutnym. Zasada świeckości państwa (oddzielenia go od kościoła) oraz stosowanie trójpodziału władz to tylko nieliczne dorobki rewolucyjne.
Utworzenie Stanów Zjednoczonych oraz rewolucja francuska wniosły wiele do życia całego świata. Inne państwa zaczęły się wzorować na tych zmianach, wprowadzać je do siebie.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Historia powszechna
Historia Polski