profil

Hydrosfera - najważniejsze informacje

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-19
poleca 84% 2112 głosów

obieg wody w przyrodzie

1. Oceany i morza
Obieg wody w przyrodzie.
Zasoby wodne hydrosfery.
Podział mórz.
Właściwości wody morskiej.
Charakterystyka Morza Bałtyckiego.

2. Krążenie wód wszechoceanu
Falowanie
Mechanizm tworzenia się pływów
Rodzaje prądów morskich
Charakterystyka ciepłych prądów morskich
Charakterystyka zimnych prądów morskich

3. Rzeki świata
1. Sieć rzeczna i główne pojęcia:
- Rzeka główna;
- System rzeczny;
- Dział wodny;
- Zlewisko;
- Obszar bezodpływowy;
2. Rodzaje rzek:
- Stałe;
- Okresowe;
- Epizodyczne;
3. Największe rzeki świata.
4. Rodzaje ustrojów rzecznych.
5. Czynniki wpływające na ustrój (reżim rzeki).
6. Rodzaje ustrojów deszczowych i ich charakterystyka.

4. Wody podziemne i ich charakterystyka
- Pochodzenie wód podziemnych.
- Przekrój przez warstwę wodonośną.
- Hydrogeologiczny podział wód podziemnych.
- Wody artezyjskie i subartezyjskie.
- Gejzery i ich występowanie.
- Wody mineralne i ich występowanie.
- Źródła i ich podział.

5. Jeziora
- Podział jezior ze względu na pochodzenie i przykłady występowania na świecie.
- Największe jeziora świata.
- Podział jezior ze względu na ilość substancji odżywczych (klasyfikacja biologiczna jezior)

6. Lodowce górskie i lądolody
- Formy występowania lodu.
- Warunki powstawania lodowców.
- Granica wiecznego śniegu.
- Jak powstają lodowce?
- Budowa lodowca górskiego.

Pobierz załącznik poniżej

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (3) Brak komentarzy

bardzo dobre. :)

świetne, dzięki wielkie :)

super, bardzo przydatne wiadomości :D

dzięki wielkie !!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata