profil

Litosfera - Budowa wnętrza Ziemi, - Budowa Skorupy Ziemskiej - Kartkówka

poleca 85% 493 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
budowa skorupy ziemskiej

Wiadomości na kartkówkę z dwóch tematów.
Załącznik zawiera dwa "schematy".
Litosfera - skorupa ziemska oraz leżące pod nią górne części płaszcza ziemskiego

Budowa - za pomocą fal sejsmicznych możemy odczytać jak położone są warstwy planety gdyż nie jest ona jednorodna a tworzą ją w/w strefy

Skorupa ziemska - najcieńsza, stąpamy po niej

Strefa nieciągłości

Astenosfera - to płynna magma po której “pływają” płyty tektoniczne ulegające wstrząsom sejsmiczny, jest ona częścią płaszcza zewnętrznego

Płaszcz zewnętrzny - 12 km pod dnem oceanów, 80 km pod górami

Płaszcz wewnętrzny - ciało stałe temp. 3000*C na granizy z jądrem (2900km)

Jądro zewnętrzne - płynne

Jądro wewnętrzne - ciało stałe

Max. Temperatura ziemi ponad 6000*C

Skorupa ziemska:

1. Skały osadowe
Znajdują się na najbardziej zewnętrznej powłoce Ziemi
Ze względu na zespolenie możemy je podzielić na :

- skała lita
- skała zwięzła
- skała luźna

Skały osadowe dzielimy na :
-okruchowe - z okruchów innych skał np.. zlepieńce lub piasek
- organiczne - ze szczątków organizmów roślin i zwierząt np. węgiel lub torf
-chemiczne - wytrącenie roztworu wodnego - np.. gips lub wapienie

Skały magmowe dzielimy na:
- wylewne - powstałe przez zastygniętą lawę na powierzchni ziemi np.. bazalt, kryształy są niewidoczne, struktura skrytokrystaliczna
- żyłowe - powstałe w wyniku zastygnięcia magmy w kotlinach i szczelinach skał np.. profit który przypomina ciasto z rodzynkami, widoczne kryształy w tzw. Cieście skalnym
-głębinowe - powstałe poprzez powolne zastygnięcie magmy pod powierzchnią ziemi, toteż kryształy skalne są bardzo duże np.. granit.

Skały metamorficzne powstałe w wyniku wysokiego ciśnienia i temperatury ze skał osadowych i magmowych np.. grafit lub marmur

Minerał - naturalnie powstały jednorodny składnik skorupy ziemskiej, składający się z jednego lub kilku pierwiastków chemicznych, mający określone właściwości fizyczne np.. barwę, zapach, itp..

Skała - naturalnie powstały składnik skorupy ziemskiej, składający się z jednego lub kilku minerałów.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata