profil

Wojna Polsko-Bolszewicka, Zajęcie Wileńszczyzny, Traktat Ryski, Walka o Górny Śląsk

poleca 85% 563 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Polska

WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA
Odzyskanie Galicji, wyparcie wojsk bolszewickich z Wilna i Mińska zachęciły Piłsudskiego do porozumienia z Ukrainą. Rząd ukraiński zgodził się na sojusz z Polską. Ukraińska Republika Ludowa była przekonana, a umowa z Piłsudskim stanowiła szansę na utrzymanie niepodległości. Polska uznała niepodległość Ukrainy. Została podjęta wspólna walka na Ukrainie i już po 2tyg. Polska zajęła Kijów. W 1920 Polska wycofała się z Kijowa i utraciła Wilno. Zaś ze zwycięstw bolszewickich korzystali polscy komuniści. W Białymstoku powstał Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. W obliczu największego zagrożenia społeczeństwo polskie zjednoczyło się, do armii wstąpili ochotnicy, na Fundusz Obrony Państwa wpływały liczne dary. Powstała Rada Obrony Państwa, która to zwróciła się do mocarstw zachodnich z prośba o mediację z Rosja.
Wojna rozstrzygnęła się podczas bitwy warszawskiej rozpoczętej 13.08 na przedpolach, bitwa nad Niemnem, ofensywa na Wołyniu. 12.10 podpisano rozejm i w neutralnej Rydze rozpoczęto rokowania pokojowe.

ZAJĘCIE WILEŃSZCZYZNY
W 1920r. wojska polskie wkroczyły na teren będący sporem z Litwą. Piłsudski wymyślił polityczno-militarny podstęp. Zlecił jednemu generałowi na upozorowanie buntu. I tak 9.10.1920 oddziały weszły do Wilna.
W 1922r. odbyły się powszechne wybory do lokalnego Sejmu Wileńszczyzny, który opowiedział się za przynależnością Wilna i Wileńszczyzny do Polski. Wileńszczyzna została włączona do rzeczpospolitej. Litwa zaś tego faktu nie uznała.

TRAKTAT RYSKI
21.10.1920. rozpoczęły się rokowania polsko-radzieckie, a już 18.03.1921r. podpisano w Rydze traktat pokojowy, który to ustalał granicę polsko-radziecką i polsko-ukraińską. Liga Narodów uznała ostatecznie polska granicę wschodnią w 1923r.

WALKA O GÓRNY ŚLĄSK
O przynależności państwowej Górnego Śląska miał zadecydować plebiscyt. W trakcie I wojny światowej na Śląsku wzrosły nastroje propolskie, wobec czego siły niemieckie i polskie wyrównały się. Decyzje traktatu wersalskiego obie strony przyjęły z niezadowoleniem.
Po konferencji pokojowej na Górnym Śląsku nasiliły się działania antypolskie ze strony niemieckich urzędów i policji. Wskutek tego doszło do wybuchu I powstania śląskiego 17.08.1919. Przez ogromną przewagę oddziałów niemieckich, zakończyła się klęską. Po ratyfikacji traktatu wersalskiego, powstała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Nadzorowała ona przebieg i przygotowanie plebiscytu.
Wiosną nasiliły się terrorystyczne akcje Niemców i coraz ostrzejsza propaganda plebiscytowa, uczestniczyła policja. Konfliktowi nie umiała zapobiec Komisja, doszło do wybuchu II powstania śląskiego 20.08.1920. Rząd polski odpieral ofensywę bolszewików w Warszawie, nie mógł pomóc powstańcom. Dzięki mediacji Komisji walki zostały przerwane. Powstanie śląskie i przegrana plebiscytu na Warmii i Mazurach, spowodowała wzrost zainteresowania w samej Polskiej sprawie. Sejm Ustawodawczy i rząd uchwaliły status autonomiczny dla Górnego Śląska. W głosowaniu to 40% opowiedziało się za przynależności do Polski, zaś obie strony były niepewne co do ostatecznych wyników. Kiedy to alianci ogłosili projekt, przyznali Polsce tylko powiat pszczyński i rybicki, Polacy wywołali III powstanie śląskie 03.05.1921. Akcja powstańcza objęła większość Górnego Śląska, lepiej przygotowała walki trwające ponad miesiąc, to dzięki mediacji aliantów, podpisano zawieszenie broni.
Powstania miały duży wpływ na zmiany wcześniejszego projektu aliantów. Liga Narodów przyznała 1/3 obszaru plebiscytowego, powiaty (katowicki, lubliniecki, tarnowski, rybicki)

WARMIA I MAZURY
O przynależności Warmii i Mazur tez decydował plebiscyt. Działały Komisje alianckie-Kwidzyn, Olsztyn. W głosowaniu Polacy przegrali bardzo wyraźnie, zas ziemie zostały włączone do Niemiec.
Na porażkę złożyło się wiele przyczyn: po pierwsze na Warmii i Mazurach brakowało inteligencji polskiej, daleko zaszła germanizacja, rząd polski nie podjął odpowiedniej propagandy. Rada Ligi Narodów przyznała Polsce tylko kilka wsi.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty