profil

Wizerunek kraju lat dziecinnych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza.

poleca 82% 1345 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny.Wnioski z analizy odnieś do całej epopei

Epopeja to obszerny utwór poetycki o charakterze epickim opisujący czyny bohaterskie na historycznym tle. Właściwą jej nazwą jest epos. Epopeja to zarazem dzieło literackie przedstawiające dzieje narodu w przełomowym dla niego momencie. Adam Mickiewicz napisał ,,Pana Tadeusza? z przyczyn moralnych, chcąc wyrazić swoją tęsknotę za ojczyzną i uciec z emigracji do ,,kraju lat dziecinnych?. Ukazuje on także obraz szlachty polskiej na tle ważnego wydarzenia jakim była kampania Napoleona, w którym Polacy pokładali nadzieje. W ten sposób poeta utrwala pamięć o ważnych postaciach i wydarzeniach oraz eksponuje wartości szczególnie cenne dla naszego narodu. Postaram się udowodnić, że Adam Mickiewicz ukazuje obraz kraju lat dziecinnych w ?Panu Tadeuszu? jako arkadyjski.
Przytoczone fragmenty znajdują się w epilogu ?Pana Tadeusza?, jest to ostatnia część dzieła w której ujawnia się autor. Przedstawia on wspomnienia z lat dziecinnych oraz tęsknotę za Litwą, jego domem. Autor ubolewa nad swoim losem emigranta i czuje niechęć do kraju w którym się znajduje : ?Drzwi do Europy zamykał hałasów, Wyrwał się z myślą ku szczęśliwszym czasom, i dumał, myślił o swojej krainie??. Dowiadujemy się też, że jego jedyną uciechą i nadzieją na emigracji jest wspominanie swego kraju, swojej ojczyzny. Litwa, jego dom, jest okazana jako arkadia i hołdują jej takie wartości jak bezpieczeństwo, bliskość krewnych i jest przeciwstawiona do Paryża ? Barbarii w którym panuje zagrożenie, samotność i obcość. Poeta zdaję się być rozgoryczony kłótniami toczącymi się pomiędzy Polakami na emigracji, i z tym co spotkało Polskę. Nie widzi on możliwości zjednania się narodu. Idealizuje on Polskę i uważa ją za jedyną krainę w której może odnaleźć szczęście. Porównuje go do pierwszego kochania, nazywa go czystym i świętym, niezmiennym. Jest dla niego azylem, miejscem które daje mu poczucie bezpieczeństwa jakie pamięta z dzieciństwa. Kraj jest ubogi i ciasny, ale co najważniejsze własny przez co jeszcze bardziej podkreśla swoją niechęć do emigracji. Wspomina on otaczającą go niegdyś malowniczą przyrodę, przyjaznych, serdecznych ludzi. Chce dożyć dnia w którym jego rodacy będą czytać ten utwór, nie wytykając mu jego błędów lecz chwaląc.
O tym, że utwór ten przedstawia arkadyjski obraz Litwy świadczy wiele fragmentów zawartych w ?Panu Tadeuszu?. Jest nią na przykład inwokacja w której znajduję się apostrofa do Litwy i do Matki Boskiej. Autor prosi ją aby pomogła mu przywołać obraz jego kraju, do którego wrócić nie może. Nazywa go bezcennym jak zdrowie, miejscem do którego przynależymy, gdzie są nasze korzenie, pięknym, ale nie docenionym przez których, którzy go nie stracili. Kolejnym przykładem jest opis Soplicowa ? polskiej arkadii. Jest to dwór szlachecki położony wśród brzóz, pól i sadów. Jego obraz jest przedstawiony bardzo malowniczo. Między przyrodą a ludźmi panują dobre relacje o czym świadczą dostatek i urodzaj. Brama jest zawsze otwarta dla gości, i jest to miejsce w którym hołduje się polskie obyczaje, tradycje i możemy je określić jako centrum polszczyzny. Zewsząd otacza polskość: zegar kurantowy wygrywa melodię Mazurka Dąbrowskiego, tu grywa się poloneza. Każdy, kto tu trafi, czuje się bezpiecznie i zna swoje miejsce. Świadczą o tym zarówno urządzenie domu, jak i goście ? patrioci, którzy są zaangażowani w sprawy kraju i szanują tradycje swoimi obyczajami jak i strojem. Iście arkadyjski jest również zamek Horeszków, lezący nieopodal Soplicowa. Swoją gotycką architekturą pobudza wyobraźnie romantyków i jest opanowany przez przyrodę tak jako jak zaścianek Dobrzyńskich, który jest kolejnym przykładem. Jest to miejsce zapuszczone, ale mieszkają w nim ludzie żyjący zgodnie z rytmem przyrody i również hołdujący tradycje. Warto dodać, że przyroda w ?Panu Tadeuszu? ma również charakter arkadyjski. Widać to chociażby po opisie ogrodu warzywnego, gdzie uprawy są bardzo dorodne, brak jest szkodników oraz panuje ład i porządek.
?Pan Tadeusz? miał dać uchodźcom nadzieję, wskazać na obyczaje, tradycje jako siłę jednoczącą naród i przywołać ich myśli do utraconej ziemi. wiat Pana Tadeusza określa odwieczny ład i porządek, który nigdy nie ulega najmniejszym zachwianiom bowiem jest on wyznaczony przez rytm natury. Mieszkańcy w odpowiednio ustalonym porządku chodzą na spacer, zasiadają przy stole, o tej samej porze spożywają śniadanie. Można powiedzieć, że jest to miejsce bajkowe, gdzie wszystko musi zmierzać ku dobremu. Taką właśnie funkcję miał pełnić dwór w zamiarze autora ? ukazywać polską arkadię.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Teksty kultury