profil

Zygmunt II August

poleca 55% 161 głosów

1520-1572 król Polski z dynastii Jagiellonów, wielki książę litewski

Wybrany na króla i wielkiego księcia litewskiego w 1529, koronowany w 1530, za życia króla Zygmunta I Starego. W latach 1543–48 z jego polecenia zarządzał Litwą. Władzę w państwie przejął po śmierci ojca w 1548. W 1547 zawarł potajemnie ślub z Barbarą Radziwiłłówną. Mimo protestów szlachty i duchowieństwa doprowadził do jej koronacji na królową w 1550. Kontynuował sojusz z Habsburgami (traktat 1549). Zaangażował się w latach 1558–70 w konflikt z Rosją, Danią i Szwecją o ziemie Zakonu Kawalerów Mieczowych (Inflanty). Miały się one stać lennem Rzeczypospolitej na mocy układu zawartego w 1561 z Gotthardem Kettlerem, ostatnim mistrzem Zakonu. Ostatecznie po rozejmie w Szczecinie w 1570 udało mu się zachować większą część Inflant. Do 1562 opierał swe rządy na magnaterii. Następnie poparł ruch egzekucyjny i w latach1562–69 pomógł wprowadzić reformy państwa, m.in. egzekucję dóbr królewskich (królewszczyzn). Doprowadził do zawarcia unii lubelskiej w 1569, która trwale związała Polskę i Litwę. Tuż przed jej podpisaniem włączył do Korony Podlasie, Wołyń i Ukrainę. Mecenas nauki, kultury i sztuki. W czasie jego panowania trwał „złoty wiek” Rzeczypospolitej.

Wielkich rzeczy, które na wieki trwać mają, nie godzi się wprowadzać siłą.
Zygmunt II August II

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Zygmunt II August