profil

Rola wody

poleca 84% 614 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Woda jest jedną z bardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie.
Oceany, morza, jeziora i rzeki to prawie 3/4 powierzchni Ziemi. Astrofizycy odkryli obłoki wodne w przestrzeniach kosmicznych. Masy wód oceanów i mórz stanowi rodzaj regulatora klimatu, powodując stopniowe, łagodne zmiany temperatury, a znajdująca się w atmosferze para wodna w dzień osłania Ziemię przed promieniami Słońca, a noc przed utratą ciepła.
Woda w przyrodzie krąży nieustannie; pewna jej i1ość wyparowuje do atmosfery i następnie wraca na ziemię w postaci deszczu lub śniegu. Woda to także 40-80% każdego organizmu żywego, nie mogą bez niej żyć ani ludzie ani zwierzęta ani roś1iny.
Ogólne zasoby wody na Ziemi są olbrzymie i wynoszą około 2 miliardy km3. Najwięcej jest wody słonej zgromadzonej w morzach i oceanach (97,4%). Wody słodkiej jest jednak bardzo mało, bo tylko 2,6%. Zasoby wodne Polski są niewielkie w porównaniu do zasobów wodnych innych państw.
Wodę wykorzystuje się na dwa sposoby. Pierwszy to ten, kiedy wodę czerpie się ze zbiorników naturalnych. Do drugiego ze sposobów należą transport wodny, rekreacja i elektrownie wodne.
W krajach uprzemysłowionych przemysł i energetyka zużywają ogromne ilości wody. Na przykład przy produkcji jednego samochodu w USA zużywa się 38 tysięcy litrów. Największymi ?.wodożercami? są elektrownie produkujące prąd w procesie spalania. Ich dzienne zapotrzebowanie na wodę waha się w granicach 13 milionów litrów dziennie.
Wodę wykorzystuje się również do produkcji energii. W elektrowniach wodnych spadający strumień porusza turbinami generatorów zamieniających energię mechaniczną na elektryczną. Wodna energetyka jest tanim źródłem energii, w wielu krajach zaspokajającym większą część potrzebnej mocy. W wielu krajach zachodzi konieczność sztucznego nawadniania pól.
Woda jest niezbędnym składnikiem organizmu, niezbędna do życia, ponieważ dzięki niej zachodzą w organizmie człowieka wszystkie procesy. Stanowi 65-70% całej masy i jest głównym składnikiem tkanek. Źródłem wody dla organizmu są napoje i produkty spożywcze, które zawierają w swoim składzie 10-90% wody. Dobowe zapotrzebowanie człowieka na wodę jest zmienne i zależy od wielu czynników: temperatury, pory roku, klimatu, wydolności nerek, rodzaj wykonywanej pracy. Przeciętnie człowiek potrzebuje około 2,5 litra płynów z wodą zawartą w pokarmach stałych. Organizm czerpie wodę także ze spalania białek, tłuszczów i węglowodanów. Człowiek wydala wodę z moczem, potem, kałem i wydychanym powietrzu. Ilość wody wydalonej powinna równać się ilości wody pobranej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy