profil

Analiza wiersza Małe auto

poleca 85% 1576 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sytuacja liryczna:początek I wojny światowej, odwołanie do konkretnej daty (31 sierpnia). Wiersz podkreśla przełomowość przedstawionego czasu, żegnanie starej epoki i budowanie nowego świata. Zmagania wojenne ukazane zostały za pomocą obrazów poetyckich podkreślających, że ludzie wobec wojny są bezbronni jak dzieci.
Sposób ukształtowania wypowiedzi: sprawozdawczość łączy się z poetyckością, styl potoczny łączony z poetyckim, nasycenie metaforami. Za pomocą metafor podmiot liryczny przedstawia różne strefy przestrzeni (ziemia, woda, kosmos), wpływ wojny na świat. Przedstawia również wnętrze człowieka (wpływ wojny na ludzi).
Brak regularnych strof, obecność piktogramu, brak znaków interpunkcyjnych (podkreśla przenikanie się różnych przestrzeni i czasów)

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury