profil

Analiza i interpretacja wiersza Guillaume Apollinaire "Małe auto"

poleca 85% 255 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W XX wieku pojawił się nowy zespół tendencji i trendów w sztuce czyli awangarda. Artyści odznaczali się nowatorską i niekonwencjonalną działalnością, kreując własny świat oraz nie naśladując rzeczywistości. Odrzucali dotychczasowe style, szukali odrębnego języka wyrazu. Kaligram to jedna z metod wyrażanie nowoczesnego stylu. Wiersze tego typu były ułożone w taki sposób aby imitowały sylwetkę przedmiotu lub osoby, mającej związek z tematem utworu. Głównym twórcą kaligramów był Guillaume Apollinaire. Od jego zbioru poezji „Calligrammes” wzięła się sama nazwa.
Dzieło „Małe auto” przedstawia podróż bohatera wiesza. Pozornie to droga wiodąca do Paryża, jednak w rzeczywistości jest wyprawą do nowej epoki. Czas akcji przypada na początek I wojny światowej. Podmiot liryczny odwołuje się do konkretnej daty czyli do dnia przed wybuchem - 31 sierpnia 1914. Utwór podkreśla przełomowość przedstawionego czasu i budowanie nowego świata. Ważnym elementem występującym jest tytułowe auto. Autor w ten sposób nawiązuje do jednego z awangardowych kierunków mianowicie futuryzmu, który cechował się fascynacją wynalazkami technicznymi. Inną własnością wyznawaną przez przedstawicieli tego gatunku było stawianie przyszłości jako swojego priorytetu. W wierszu Apollinaira znajduje się do niej odniesienie, jest to właśnie podróż w stronę nowej epoki. Cała wypowiedz ma charakter sprawozdania, styl potoczny łączy się z poetyckim. Za pomocą licznych metafor podmiot liryczny przedstawia różne strefy przestrzeni takie jak ziemia, woda i kosmos. Ma to na celu ukazanie skutków I wojny Światowej. Opisuje również wnętrze człowieka, co natomiast obrazuje wpływ wojny na ludzi. Utwór nie posiada regularnych strof ani znaków interpunkcyjnych.
Wiersz Guillaume Apollinaire „Małe auto” jest typowym i jednym z dzieł najlepiej wyrażających styl awangardowy. Poeta wprowadził do swojego utworu kaligram, który poprzez to daje mu ponadczasowy charakter. Przedstawia, że liryka nowoczesna może korzystać z takich form jak dziennik czy reportaż.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury