profil

Woda

poleca 85% 119 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
stany skupienia wody stany skupienia wody

Pojęcie

Woda-tlenek wodoru (nazwy systematyczne IUPAC: monotlenek diwodoru, oksydan) - związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.
Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla.
Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej jak i przemysłowej.

Zastosowania

Jako substancja użytkowa woda może mieć wiele zastosowań. Najważniejsza jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest używana woda do celów sanitarno-bytowych, w rolnictwie zaś do nawadniania pól, a także znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Woda przemysłowa może służyć jako substancja będącą przekaźnikiem ciepła lub ciepło odbierająca (substancja chłodząca), poza tym jako reagent, rozpuszczalnik itp.

Rodzaje wody

Rodzaje wody w zależności od czystości i zastosowania (w przybliżeniu w kolejności procesu produkcyjnego):

* woda surowa
o woda opadowa np. deszczówka
o woda powierzchniowa np. rzeka
o woda podskórna
o woda gruntowa
o woda adhezyjna
o woda błonkowata
o woda głębinowa
o woda źródlana
o woda słona np. morska
o woda słodka np. z jeziora
o woda zaburtowa
* woda użytkowa (zasoby wodne)
o woda wodociągowa
o woda pitna
o woda przemysłowa
przygotowanie wody
# woda twarda
# woda miękka
# woda demineralizowana
# woda gorzka
# woda odgazowana
woda zasilająca
woda kotłowa
woda obiegowa
skropliny (kondensat)
o woda destylowana
o woda podwójnie destylowana (woda redestylowana)
* ścieki
o ścieki komunalne
o ścieki bytowe
o ścieki przemysłowe
o woda zęzowa
o fekalia
o gnojowica
o Mocz

Zanieczyszczenia
* typ:
o mechaniczne np. muł
o koloidalne np. olej
o roztwory np. sól
o biologiczne np. bakterie (miano Coli), wirusy

Klasyfikacja zanieczyszczeń ze względu na:

* sposób ich usuwania:
o zanieczyszczenia zawieszone i pływające; usuwane w procesach fizycznych sedymentacji lub filtracji,
o zanieczyszczenia koloidalne - o cząsteczkach wielkości poniżej 100?m; usuwane w specjalnych procesach, np.ultrafiltracji, koagulacji,
o zanieczyszczenia rozpuszczone - w formie roztworu; usuwane metodami fizykochemicznymi lub metodami chemicznymi.

* wpływ na zdrowie:
o związki trujące i szkodliwe,
o związki nieszkodliwe - w zależności od stężenia mogą równocześnie wskazywać na zanieczyszczenie wody,
o związki pożądane dla zdrowia.

* ich pochodzenie:
o biologiczne i bakteriologiczne,
o fizyczne,
o chemiczne,
o izotopami pierwiastków promieniotwórczych.

Oczyszczanie

Biologiczne:

* bakterie
* inne mikroorganizmy

Chemiczne:

* ozonowanie
* strącanie osadów
* wymiana jonowa

Mechaniczne:

* destylacja
* filtracja
* odwrócona osmoza
* sedymentacja
* krystalizacja

Ciekawostka:

Woda ma swoje święto - 22 marca.
Nawet w warunkach domowych łatwe jest doprowadzenie wody do wrzenia przy 95 stopniach Celsjusza - w czasie głębokiego niżu barycznego.
Niżem barycznym nazywa się system niżowy, w którym występują zazwyczaj układy frontalne. Nacisk jest tutaj położony na to, że niż baryczny jest zjawiskiem pogodowym, a nie po prostu obszarem niskiego ciśnienia. Wraz z przyjściem centrum niżu obserwuje się spadek ciśnienia i zazwyczaj zmianę innych parametrów, takich jak temperatura czy zachmurzenie. Wbrew potocznym oczekiwaniom wiatr w rozwiniętym (czasowo) niżu barycznym nie wieje od obszaru ciśnienia wysokiego do niskiego, lecz równolegle do linii stałego ciśnienia. W niżu wiatry wieją cyklonalnie, czyli na półkuli północnej przeciwnie do wskazówek zegara.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty